SystemException Třída

Definice

Slouží jako základní třída pro obor názvů výjimek systému.

public ref class SystemException : Exception
public class SystemException : Exception
[System.Serializable]
public class SystemException : Exception
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class SystemException : Exception
type SystemException = class
    inherit Exception
[<System.Serializable>]
type SystemException = class
    inherit Exception
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SystemException = class
    inherit Exception
Public Class SystemException
Inherits Exception
Dědičnost
SystemException
Odvozené
Atributy

Poznámky

Tato třída je poskytována jako prostředek k rozlišení mezi výjimkami systému a výjimkami aplikace. Jedná se o základní třídu takových výjimek, jako je ArgumentException, FormatExceptiona InvalidOperationException.

Důležité

Protože SystemException slouží jako základní třída různých typů výjimek, váš kód by neměl vyvolat SystemException výjimku, ani by se neměl pokoušet o zpracování SystemException výjimky, pokud nechcete znovu vyvolat původní výjimku.

SystemException používá COR_E_SYSTEM HRESULT s hodnotou 0x80131501.

Konstruktory

SystemException()

Inicializuje novou instanci SystemException třídy.

SystemException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy SystemException se serializovanými daty.

SystemException(String)

Inicializuje novou instanci SystemException třídy se zadanou chybovou zprávou.

SystemException(String, Exception)

Inicializuje novou instanci SystemException třídy se zadanou chybovou zprávou a odkazem na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelem definované informace o výjimce.

(Zděděno od Exception)
HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor nápovědy přidružený k této výjimce.

(Zděděno od Exception)
HResult

Získá nebo nastaví HRESULT, kódovanou číselnou hodnotu přiřazenou konkrétní výjimce.

(Zděděno od Exception)
InnerException

Exception Získá instanci, která způsobila aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)
Message

Získá zprávu, která popisuje aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)
Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.

(Zděděno od Exception)
StackTrace

Získá řetězcové znázornění okamžitých rámců v zásobníku volání.

(Zděděno od Exception)
TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí Exception hodnotu, která je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.

(Zděděno od Exception)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Při přepsání v odvozené třídě nastaví s SerializationInfo informacemi o výjimce.

(Zděděno od Exception)
GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.

(Zděděno od Exception)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.

(Zděděno od Exception)

událost

SerializeObjectState
Zastaralé.

Nastane, když je výjimka serializována k vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje serializovaná data o výjimce.

(Zděděno od Exception)

Platí pro

Viz také