Encoding.GetEncodings Metoda

Definice

Vrátí pole, které obsahuje všechna kódování.Returns an array that contains all encodings.

public:
 static cli::array <System::Text::EncodingInfo ^> ^ GetEncodings();
public static System.Text.EncodingInfo[] GetEncodings ();
static member GetEncodings : unit -> System.Text.EncodingInfo[]
Public Shared Function GetEncodings () As EncodingInfo()

Návraty

EncodingInfo[]

Pole, které obsahuje všechna kódování.An array that contains all encodings.

Příklady

Následující příklad zkontroluje hodnoty logických vlastností každého kódování.The following example checks the values of the Boolean properties of each encoding.

using namespace System;
using namespace System::Text;
int main()
{
  
  // Print the header.
  Console::Write( "CodePage identifier and name   " );
  Console::Write( "BrDisp  BrSave  " );
  Console::Write( "MNDisp  MNSave  " );
  Console::WriteLine( "1-Byte  ReadOnly " );
  
  // For every encoding, get the property values.
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = Encoding::GetEncodings()->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   EncodingInfo ^ ei = safe_cast<EncodingInfo ^>(myEnum->Current);
   Encoding^ e = ei->GetEncoding();
   Console::Write( "{0,-6} {1,-25} ", ei->CodePage, ei->Name );
   Console::Write( "{0,-8} {1,-8} ", e->IsBrowserDisplay, e->IsBrowserSave );
   Console::Write( "{0,-8} {1,-8} ", e->IsMailNewsDisplay, e->IsMailNewsSave );
   Console::WriteLine( "{0,-8} {1,-8} ", e->IsSingleByte, e->IsReadOnly );
  }
}

/* 
This code produces the following output.

CodePage identifier and name   BrDisp  BrSave  MNDisp  MNSave  1-Byte  ReadOnly 
37   IBM037          False  False  False  False  True   True   
437  IBM437          False  False  False  False  True   True   
500  IBM500          False  False  False  False  True   True   
708  ASMO-708         True   True   False  False  True   True   
720  DOS-720          True   True   False  False  True   True   
737  ibm737          False  False  False  False  True   True   
775  ibm775          False  False  False  False  True   True   
850  ibm850          False  False  False  False  True   True   
852  ibm852          True   True   False  False  True   True   
855  IBM855          False  False  False  False  True   True   
857  ibm857          False  False  False  False  True   True   
858  IBM00858         False  False  False  False  True   True   
860  IBM860          False  False  False  False  True   True   
861  ibm861          False  False  False  False  True   True   
862  DOS-862          True   True   False  False  True   True   
863  IBM863          False  False  False  False  True   True   
864  IBM864          False  False  False  False  True   True   
865  IBM865          False  False  False  False  True   True   
866  cp866           True   True   False  False  True   True   
869  ibm869          False  False  False  False  True   True   
870  IBM870          False  False  False  False  True   True   
874  windows-874        True   True   True   True   True   True   
875  cp875           False  False  False  False  True   True   
932  shift_jis         True   True   True   True   False  True   
936  gb2312          True   True   True   True   False  True   
949  ks_c_5601-1987      True   True   True   True   False  True   
950  big5           True   True   True   True   False  True   
1026  IBM1026          False  False  False  False  True   True   
1047  IBM01047         False  False  False  False  True   True   
1140  IBM01140         False  False  False  False  True   True   
1141  IBM01141         False  False  False  False  True   True   
1142  IBM01142         False  False  False  False  True   True   
1143  IBM01143         False  False  False  False  True   True   
1144  IBM01144         False  False  False  False  True   True   
1145  IBM01145         False  False  False  False  True   True   
1146  IBM01146         False  False  False  False  True   True   
1147  IBM01147         False  False  False  False  True   True   
1148  IBM01148         False  False  False  False  True   True   
1149  IBM01149         False  False  False  False  True   True   
1200  utf-16          False  True   False  False  False  True   
1201  unicodeFFFE        False  False  False  False  False  True   
1250  windows-1250       True   True   True   True   True   True   
1251  windows-1251       True   True   True   True   True   True   
1252  Windows-1252       True   True   True   True   True   True   
1253  windows-1253       True   True   True   True   True   True   
1254  windows-1254       True   True   True   True   True   True   
1255  windows-1255       True   True   True   True   True   True   
1256  windows-1256       True   True   True   True   True   True   
1257  windows-1257       True   True   True   True   True   True   
1258  windows-1258       True   True   True   True   True   True   
1361  Johab           False  False  False  False  False  True   
10000 macintosh         False  False  False  False  True   True   
10001 x-mac-japanese      False  False  False  False  False  True   
10002 x-mac-chinesetrad     False  False  False  False  False  True   
10003 x-mac-korean       False  False  False  False  False  True   
10004 x-mac-arabic       False  False  False  False  True   True   
10005 x-mac-hebrew       False  False  False  False  True   True   
10006 x-mac-greek        False  False  False  False  True   True   
10007 x-mac-cyrillic      False  False  False  False  True   True   
10008 x-mac-chinesesimp     False  False  False  False  False  True   
10010 x-mac-romanian      False  False  False  False  True   True   
10017 x-mac-ukrainian      False  False  False  False  True   True   
10021 x-mac-thai        False  False  False  False  True   True   
10029 x-mac-ce         False  False  False  False  True   True   
10079 x-mac-icelandic      False  False  False  False  True   True   
10081 x-mac-turkish       False  False  False  False  True   True   
10082 x-mac-croatian      False  False  False  False  True   True   
12000 utf-32          False  False  False  False  False  True   
12001 utf-32BE         False  False  False  False  False  True   
20000 x-Chinese-CNS       False  False  False  False  False  True   
20001 x-cp20001         False  False  False  False  False  True   
20002 x-Chinese-Eten      False  False  False  False  False  True   
20003 x-cp20003         False  False  False  False  False  True   
20004 x-cp20004         False  False  False  False  False  True   
20005 x-cp20005         False  False  False  False  False  True   
20105 x-IA5           False  False  False  False  True   True   
20106 x-IA5-German       False  False  False  False  True   True   
20107 x-IA5-Swedish       False  False  False  False  True   True   
20108 x-IA5-Norwegian      False  False  False  False  True   True   
20127 us-ascii         False  False  True   True   True   True   
20261 x-cp20261         False  False  False  False  False  True   
20269 x-cp20269         False  False  False  False  True   True   
20273 IBM273          False  False  False  False  True   True   
20277 IBM277          False  False  False  False  True   True   
20278 IBM278          False  False  False  False  True   True   
20280 IBM280          False  False  False  False  True   True   
20284 IBM284          False  False  False  False  True   True   
20285 IBM285          False  False  False  False  True   True   
20290 IBM290          False  False  False  False  True   True   
20297 IBM297          False  False  False  False  True   True   
20420 IBM420          False  False  False  False  True   True   
20423 IBM423          False  False  False  False  True   True   
20424 IBM424          False  False  False  False  True   True   
20833 x-EBCDIC-KoreanExtended  False  False  False  False  True   True   
20838 IBM-Thai         False  False  False  False  True   True   
20866 koi8-r          True   True   True   True   True   True   
20871 IBM871          False  False  False  False  True   True   
20880 IBM880          False  False  False  False  True   True   
20905 IBM905          False  False  False  False  True   True   
20924 IBM00924         False  False  False  False  True   True   
20932 EUC-JP          False  False  False  False  False  True   
20936 x-cp20936         False  False  False  False  False  True   
20949 x-cp20949         False  False  False  False  False  True   
21025 cp1025          False  False  False  False  True   True   
21866 koi8-u          True   True   True   True   True   True   
28591 iso-8859-1        True   True   True   True   True   True   
28592 iso-8859-2        True   True   True   True   True   True   
28593 iso-8859-3        False  False  True   True   True   True   
28594 iso-8859-4        True   True   True   True   True   True   
28595 iso-8859-5        True   True   True   True   True   True   
28596 iso-8859-6        True   True   True   True   True   True   
28597 iso-8859-7        True   True   True   True   True   True   
28598 iso-8859-8        True   True   False  False  True   True   
28599 iso-8859-9        True   True   True   True   True   True   
28603 iso-8859-13        False  False  True   True   True   True   
28605 iso-8859-15        False  True   True   True   True   True   
29001 x-Europa         False  False  False  False  True   True   
38598 iso-8859-8-i       True   True   True   True   True   True   
50220 iso-2022-jp        False  False  True   True   False  True   
50221 csISO2022JP        False  True   True   True   False  True   
50222 iso-2022-jp        False  False  False  False  False  True   
50225 iso-2022-kr        False  False  True   False  False  True   
50227 x-cp50227         False  False  False  False  False  True   
51932 euc-jp          True   True   True   True   False  True   
51936 EUC-CN          False  False  False  False  False  True   
51949 euc-kr          False  False  True   True   False  True   
52936 hz-gb-2312        True   True   True   True   False  True   
54936 GB18030          True   True   True   True   False  True   
57002 x-iscii-de        False  False  False  False  False  True   
57003 x-iscii-be        False  False  False  False  False  True   
57004 x-iscii-ta        False  False  False  False  False  True   
57005 x-iscii-te        False  False  False  False  False  True   
57006 x-iscii-as        False  False  False  False  False  True   
57007 x-iscii-or        False  False  False  False  False  True   
57008 x-iscii-ka        False  False  False  False  False  True   
57009 x-iscii-ma        False  False  False  False  False  True   
57010 x-iscii-gu        False  False  False  False  False  True   
57011 x-iscii-pa        False  False  False  False  False  True   
65001 utf-8           True   True   True   True   False  True   

*/
using System;
using System.Text;

public class SamplesEncoding {

  public static void Main() {

   // Print the header.
   Console.Write( "CodePage identifier and name   " );
   Console.Write( "BrDisp  BrSave  " );
   Console.Write( "MNDisp  MNSave  " );
   Console.WriteLine( "1-Byte  ReadOnly " );

   // For every encoding, get the property values.
   foreach( EncodingInfo ei in Encoding.GetEncodings() ) {
     Encoding e = ei.GetEncoding();

     Console.Write( "{0,-6} {1,-25} ", ei.CodePage, ei.Name );
     Console.Write( "{0,-8} {1,-8} ", e.IsBrowserDisplay, e.IsBrowserSave );
     Console.Write( "{0,-8} {1,-8} ", e.IsMailNewsDisplay, e.IsMailNewsSave );
     Console.WriteLine( "{0,-8} {1,-8} ", e.IsSingleByte, e.IsReadOnly );
   }
  }
}


/* 
This code produces the following output.

CodePage identifier and name   BrDisp  BrSave  MNDisp  MNSave  1-Byte  ReadOnly 
37   IBM037          False  False  False  False  True   True   
437  IBM437          False  False  False  False  True   True   
500  IBM500          False  False  False  False  True   True   
708  ASMO-708         True   True   False  False  True   True   
720  DOS-720          True   True   False  False  True   True   
737  ibm737          False  False  False  False  True   True   
775  ibm775          False  False  False  False  True   True   
850  ibm850          False  False  False  False  True   True   
852  ibm852          True   True   False  False  True   True   
855  IBM855          False  False  False  False  True   True   
857  ibm857          False  False  False  False  True   True   
858  IBM00858         False  False  False  False  True   True   
860  IBM860          False  False  False  False  True   True   
861  ibm861          False  False  False  False  True   True   
862  DOS-862          True   True   False  False  True   True   
863  IBM863          False  False  False  False  True   True   
864  IBM864          False  False  False  False  True   True   
865  IBM865          False  False  False  False  True   True   
866  cp866           True   True   False  False  True   True   
869  ibm869          False  False  False  False  True   True   
870  IBM870          False  False  False  False  True   True   
874  windows-874        True   True   True   True   True   True   
875  cp875           False  False  False  False  True   True   
932  shift_jis         True   True   True   True   False  True   
936  gb2312          True   True   True   True   False  True   
949  ks_c_5601-1987      True   True   True   True   False  True   
950  big5           True   True   True   True   False  True   
1026  IBM1026          False  False  False  False  True   True   
1047  IBM01047         False  False  False  False  True   True   
1140  IBM01140         False  False  False  False  True   True   
1141  IBM01141         False  False  False  False  True   True   
1142  IBM01142         False  False  False  False  True   True   
1143  IBM01143         False  False  False  False  True   True   
1144  IBM01144         False  False  False  False  True   True   
1145  IBM01145         False  False  False  False  True   True   
1146  IBM01146         False  False  False  False  True   True   
1147  IBM01147         False  False  False  False  True   True   
1148  IBM01148         False  False  False  False  True   True   
1149  IBM01149         False  False  False  False  True   True   
1200  utf-16          False  True   False  False  False  True   
1201  unicodeFFFE        False  False  False  False  False  True   
1250  windows-1250       True   True   True   True   True   True   
1251  windows-1251       True   True   True   True   True   True   
1252  Windows-1252       True   True   True   True   True   True   
1253  windows-1253       True   True   True   True   True   True   
1254  windows-1254       True   True   True   True   True   True   
1255  windows-1255       True   True   True   True   True   True   
1256  windows-1256       True   True   True   True   True   True   
1257  windows-1257       True   True   True   True   True   True   
1258  windows-1258       True   True   True   True   True   True   
1361  Johab           False  False  False  False  False  True   
10000 macintosh         False  False  False  False  True   True   
10001 x-mac-japanese      False  False  False  False  False  True   
10002 x-mac-chinesetrad     False  False  False  False  False  True   
10003 x-mac-korean       False  False  False  False  False  True   
10004 x-mac-arabic       False  False  False  False  True   True   
10005 x-mac-hebrew       False  False  False  False  True   True   
10006 x-mac-greek        False  False  False  False  True   True   
10007 x-mac-cyrillic      False  False  False  False  True   True   
10008 x-mac-chinesesimp     False  False  False  False  False  True   
10010 x-mac-romanian      False  False  False  False  True   True   
10017 x-mac-ukrainian      False  False  False  False  True   True   
10021 x-mac-thai        False  False  False  False  True   True   
10029 x-mac-ce         False  False  False  False  True   True   
10079 x-mac-icelandic      False  False  False  False  True   True   
10081 x-mac-turkish       False  False  False  False  True   True   
10082 x-mac-croatian      False  False  False  False  True   True   
12000 utf-32          False  False  False  False  False  True   
12001 utf-32BE         False  False  False  False  False  True   
20000 x-Chinese-CNS       False  False  False  False  False  True   
20001 x-cp20001         False  False  False  False  False  True   
20002 x-Chinese-Eten      False  False  False  False  False  True   
20003 x-cp20003         False  False  False  False  False  True   
20004 x-cp20004         False  False  False  False  False  True   
20005 x-cp20005         False  False  False  False  False  True   
20105 x-IA5           False  False  False  False  True   True   
20106 x-IA5-German       False  False  False  False  True   True   
20107 x-IA5-Swedish       False  False  False  False  True   True   
20108 x-IA5-Norwegian      False  False  False  False  True   True   
20127 us-ascii         False  False  True   True   True   True   
20261 x-cp20261         False  False  False  False  False  True   
20269 x-cp20269         False  False  False  False  True   True   
20273 IBM273          False  False  False  False  True   True   
20277 IBM277          False  False  False  False  True   True   
20278 IBM278          False  False  False  False  True   True   
20280 IBM280          False  False  False  False  True   True   
20284 IBM284          False  False  False  False  True   True   
20285 IBM285          False  False  False  False  True   True   
20290 IBM290          False  False  False  False  True   True   
20297 IBM297          False  False  False  False  True   True   
20420 IBM420          False  False  False  False  True   True   
20423 IBM423          False  False  False  False  True   True   
20424 IBM424          False  False  False  False  True   True   
20833 x-EBCDIC-KoreanExtended  False  False  False  False  True   True   
20838 IBM-Thai         False  False  False  False  True   True   
20866 koi8-r          True   True   True   True   True   True   
20871 IBM871          False  False  False  False  True   True   
20880 IBM880          False  False  False  False  True   True   
20905 IBM905          False  False  False  False  True   True   
20924 IBM00924         False  False  False  False  True   True   
20932 EUC-JP          False  False  False  False  False  True   
20936 x-cp20936         False  False  False  False  False  True   
20949 x-cp20949         False  False  False  False  False  True   
21025 cp1025          False  False  False  False  True   True   
21866 koi8-u          True   True   True   True   True   True   
28591 iso-8859-1        True   True   True   True   True   True   
28592 iso-8859-2        True   True   True   True   True   True   
28593 iso-8859-3        False  False  True   True   True   True   
28594 iso-8859-4        True   True   True   True   True   True   
28595 iso-8859-5        True   True   True   True   True   True   
28596 iso-8859-6        True   True   True   True   True   True   
28597 iso-8859-7        True   True   True   True   True   True   
28598 iso-8859-8        True   True   False  False  True   True   
28599 iso-8859-9        True   True   True   True   True   True   
28603 iso-8859-13        False  False  True   True   True   True   
28605 iso-8859-15        False  True   True   True   True   True   
29001 x-Europa         False  False  False  False  True   True   
38598 iso-8859-8-i       True   True   True   True   True   True   
50220 iso-2022-jp        False  False  True   True   False  True   
50221 csISO2022JP        False  True   True   True   False  True   
50222 iso-2022-jp        False  False  False  False  False  True   
50225 iso-2022-kr        False  False  True   False  False  True   
50227 x-cp50227         False  False  False  False  False  True   
51932 euc-jp          True   True   True   True   False  True   
51936 EUC-CN          False  False  False  False  False  True   
51949 euc-kr          False  False  True   True   False  True   
52936 hz-gb-2312        True   True   True   True   False  True   
54936 GB18030          True   True   True   True   False  True   
57002 x-iscii-de        False  False  False  False  False  True   
57003 x-iscii-be        False  False  False  False  False  True   
57004 x-iscii-ta        False  False  False  False  False  True   
57005 x-iscii-te        False  False  False  False  False  True   
57006 x-iscii-as        False  False  False  False  False  True   
57007 x-iscii-or        False  False  False  False  False  True   
57008 x-iscii-ka        False  False  False  False  False  True   
57009 x-iscii-ma        False  False  False  False  False  True   
57010 x-iscii-gu        False  False  False  False  False  True   
57011 x-iscii-pa        False  False  False  False  False  True   
65001 utf-8           True   True   True   True   False  True   

*/
Imports System.Text

Public Class SamplesEncoding  

  Public Shared Sub Main()

   ' Print the header.
   Console.Write("CodePage identifier and name   ")
   Console.Write("BrDisp  BrSave  ")
   Console.Write("MNDisp  MNSave  ")
   Console.WriteLine("1-Byte  ReadOnly ")

   ' For every encoding, get the property values.
   Dim ei As EncodingInfo
   For Each ei In Encoding.GetEncodings()
     Dim e As Encoding = ei.GetEncoding()
     
     Console.Write("{0,-6} {1,-25} ", ei.CodePage, ei.Name)
     Console.Write("{0,-8} {1,-8} ", e.IsBrowserDisplay, e.IsBrowserSave)
     Console.Write("{0,-8} {1,-8} ", e.IsMailNewsDisplay, e.IsMailNewsSave)
     Console.WriteLine("{0,-8} {1,-8} ", e.IsSingleByte, e.IsReadOnly)
   Next ei

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'CodePage identifier and name   BrDisp  BrSave  MNDisp  MNSave  1-Byte  ReadOnly 
'37   IBM037          False  False  False  False  True   True   
'437  IBM437          False  False  False  False  True   True   
'500  IBM500          False  False  False  False  True   True   
'708  ASMO-708         True   True   False  False  True   True   
'720  DOS-720          True   True   False  False  True   True   
'737  ibm737          False  False  False  False  True   True   
'775  ibm775          False  False  False  False  True   True   
'850  ibm850          False  False  False  False  True   True   
'852  ibm852          True   True   False  False  True   True   
'855  IBM855          False  False  False  False  True   True   
'857  ibm857          False  False  False  False  True   True   
'858  IBM00858         False  False  False  False  True   True   
'860  IBM860          False  False  False  False  True   True   
'861  ibm861          False  False  False  False  True   True   
'862  DOS-862          True   True   False  False  True   True   
'863  IBM863          False  False  False  False  True   True   
'864  IBM864          False  False  False  False  True   True   
'865  IBM865          False  False  False  False  True   True   
'866  cp866           True   True   False  False  True   True   
'869  ibm869          False  False  False  False  True   True   
'870  IBM870          False  False  False  False  True   True   
'874  windows-874        True   True   True   True   True   True   
'875  cp875           False  False  False  False  True   True   
'932  shift_jis         True   True   True   True   False  True   
'936  gb2312          True   True   True   True   False  True   
'949  ks_c_5601-1987      True   True   True   True   False  True   
'950  big5           True   True   True   True   False  True   
'1026  IBM1026          False  False  False  False  True   True   
'1047  IBM01047         False  False  False  False  True   True   
'1140  IBM01140         False  False  False  False  True   True   
'1141  IBM01141         False  False  False  False  True   True   
'1142  IBM01142         False  False  False  False  True   True   
'1143  IBM01143         False  False  False  False  True   True   
'1144  IBM01144         False  False  False  False  True   True   
'1145  IBM01145         False  False  False  False  True   True   
'1146  IBM01146         False  False  False  False  True   True   
'1147  IBM01147         False  False  False  False  True   True   
'1148  IBM01148         False  False  False  False  True   True   
'1149  IBM01149         False  False  False  False  True   True   
'1200  utf-16          False  True   False  False  False  True   
'1201  unicodeFFFE        False  False  False  False  False  True   
'1250  windows-1250       True   True   True   True   True   True   
'1251  windows-1251       True   True   True   True   True   True   
'1252  Windows-1252       True   True   True   True   True   True   
'1253  windows-1253       True   True   True   True   True   True   
'1254  windows-1254       True   True   True   True   True   True   
'1255  windows-1255       True   True   True   True   True   True   
'1256  windows-1256       True   True   True   True   True   True   
'1257  windows-1257       True   True   True   True   True   True   
'1258  windows-1258       True   True   True   True   True   True   
'1361  Johab           False  False  False  False  False  True   
'10000 macintosh         False  False  False  False  True   True   
'10001 x-mac-japanese      False  False  False  False  False  True   
'10002 x-mac-chinesetrad     False  False  False  False  False  True   
'10003 x-mac-korean       False  False  False  False  False  True   
'10004 x-mac-arabic       False  False  False  False  True   True   
'10005 x-mac-hebrew       False  False  False  False  True   True   
'10006 x-mac-greek        False  False  False  False  True   True   
'10007 x-mac-cyrillic      False  False  False  False  True   True   
'10008 x-mac-chinesesimp     False  False  False  False  False  True   
'10010 x-mac-romanian      False  False  False  False  True   True   
'10017 x-mac-ukrainian      False  False  False  False  True   True   
'10021 x-mac-thai        False  False  False  False  True   True   
'10029 x-mac-ce         False  False  False  False  True   True   
'10079 x-mac-icelandic      False  False  False  False  True   True   
'10081 x-mac-turkish       False  False  False  False  True   True   
'10082 x-mac-croatian      False  False  False  False  True   True   
'12000 utf-32          False  False  False  False  False  True   
'12001 utf-32BE         False  False  False  False  False  True   
'20000 x-Chinese-CNS       False  False  False  False  False  True   
'20001 x-cp20001         False  False  False  False  False  True   
'20002 x-Chinese-Eten      False  False  False  False  False  True   
'20003 x-cp20003         False  False  False  False  False  True   
'20004 x-cp20004         False  False  False  False  False  True   
'20005 x-cp20005         False  False  False  False  False  True   
'20105 x-IA5           False  False  False  False  True   True   
'20106 x-IA5-German       False  False  False  False  True   True   
'20107 x-IA5-Swedish       False  False  False  False  True   True   
'20108 x-IA5-Norwegian      False  False  False  False  True   True   
'20127 us-ascii         False  False  True   True   True   True   
'20261 x-cp20261         False  False  False  False  False  True   
'20269 x-cp20269         False  False  False  False  True   True   
'20273 IBM273          False  False  False  False  True   True   
'20277 IBM277          False  False  False  False  True   True   
'20278 IBM278          False  False  False  False  True   True   
'20280 IBM280          False  False  False  False  True   True   
'20284 IBM284          False  False  False  False  True   True   
'20285 IBM285          False  False  False  False  True   True   
'20290 IBM290          False  False  False  False  True   True   
'20297 IBM297          False  False  False  False  True   True   
'20420 IBM420          False  False  False  False  True   True   
'20423 IBM423          False  False  False  False  True   True   
'20424 IBM424          False  False  False  False  True   True   
'20833 x-EBCDIC-KoreanExtended  False  False  False  False  True   True   
'20838 IBM-Thai         False  False  False  False  True   True   
'20866 koi8-r          True   True   True   True   True   True   
'20871 IBM871          False  False  False  False  True   True   
'20880 IBM880          False  False  False  False  True   True   
'20905 IBM905          False  False  False  False  True   True   
'20924 IBM00924         False  False  False  False  True   True   
'20932 EUC-JP          False  False  False  False  False  True   
'20936 x-cp20936         False  False  False  False  False  True   
'20949 x-cp20949         False  False  False  False  False  True   
'21025 cp1025          False  False  False  False  True   True   
'21866 koi8-u          True   True   True   True   True   True   
'28591 iso-8859-1        True   True   True   True   True   True   
'28592 iso-8859-2        True   True   True   True   True   True   
'28593 iso-8859-3        False  False  True   True   True   True   
'28594 iso-8859-4        True   True   True   True   True   True   
'28595 iso-8859-5        True   True   True   True   True   True   
'28596 iso-8859-6        True   True   True   True   True   True   
'28597 iso-8859-7        True   True   True   True   True   True   
'28598 iso-8859-8        True   True   False  False  True   True   
'28599 iso-8859-9        True   True   True   True   True   True   
'28603 iso-8859-13        False  False  True   True   True   True   
'28605 iso-8859-15        False  True   True   True   True   True   
'29001 x-Europa         False  False  False  False  True   True   
'38598 iso-8859-8-i       True   True   True   True   True   True   
'50220 iso-2022-jp        False  False  True   True   False  True   
'50221 csISO2022JP        False  True   True   True   False  True   
'50222 iso-2022-jp        False  False  False  False  False  True   
'50225 iso-2022-kr        False  False  True   False  False  True   
'50227 x-cp50227         False  False  False  False  False  True   
'51932 euc-jp          True   True   True   True   False  True   
'51936 EUC-CN          False  False  False  False  False  True   
'51949 euc-kr          False  False  True   True   False  True   
'52936 hz-gb-2312        True   True   True   True   False  True   
'54936 GB18030          True   True   True   True   False  True   
'57002 x-iscii-de        False  False  False  False  False  True   
'57003 x-iscii-be        False  False  False  False  False  True   
'57004 x-iscii-ta        False  False  False  False  False  True   
'57005 x-iscii-te        False  False  False  False  False  True   
'57006 x-iscii-as        False  False  False  False  False  True   
'57007 x-iscii-or        False  False  False  False  False  True   
'57008 x-iscii-ka        False  False  False  False  False  True   
'57009 x-iscii-ma        False  False  False  False  False  True   
'57010 x-iscii-gu        False  False  False  False  False  True   
'57011 x-iscii-pa        False  False  False  False  False  True   
'65001 utf-8           True   True   True   True   False  True   
'

Poznámky

Tato metoda vrátí seznam podporovaných kódování jednoznačně rozlišených znakovou stránkou.This method returns a list of supported encodings, uniquely distinguished by code page. Tabulku, která obsahuje seznam podporovaných kódování, naleznete v tématu Encoding .For a table that lists the supported encodings, see Encoding.

Poznámka

V rozhraní .NET 5,0 a novějších verzích seznam podporovaných kódování, která GetEncodings vrací, obsahuje všechna další kódování, která jsou k dispozici EncodingProvider pro všechny implementace, které byly zaregistrovány voláním RegisterProvider .In .NET 5.0 and later versions, the list of supported encodings that GetEncodings returns includes any additional encodings made available by any EncodingProvider implementations that were registered by calling RegisterProvider.

V .NET Framework a .NET Core, vrácený seznam podporovaných kódování nezahrnuje tato další kódování.In .NET Framework and .NET Core, the returned list of supported encodings does not include these additional encodings.

V .NET Framework jsou kódování 50220 a 50222 přidružena k názvu "ISO-2022-JP", ale nejsou totožná.On .NET Framework, encodings 50220 and 50222 are both associated with the name "iso-2022-jp", but they are not identical. Kódování 50220 převede znaky katakana s poloviční šířkou na znaky Katakana na celé šířce, zatímco Encoding 50222 používá sekvenci Shift-in/Shift-out ke kódování znaků Katakana s poloviční šířkou.Encoding 50220 converts half-width Katakana characters to full-width Katakana characters, whereas encoding 50222 uses a shift-in/shift-out sequence to encode half-width Katakana characters. Zobrazované jméno pro kódování 50222 je "japonština (JIS-povolen 1 bajt Kana-SO/SI)" pro odlišení od kódování 50220, které má zobrazovaný název "japonština" (JIS) ".The display name for encoding 50222 is "Japanese (JIS-Allow 1 byte Kana - SO/SI)" to distinguish it from encoding 50220, which has the display name "Japanese (JIS)".

Pokud vyžádáte název kódování "ISO-2022-JP", .NET Framework vrátí kódování 50220.If you request the encoding name "iso-2022-jp", .NET Framework returns encoding 50220. Kódování, které je vhodné pro vaši aplikaci, je ale závislé na upřednostňovaném zpracování znaků Katakana s poloviční šířkou.However, the encoding that is appropriate for your app depends on the preferred treatment of the half-width Katakana characters.

Pro získání konkrétního kódování použijte GetEncoding metodu.To get a specific encoding, use the GetEncoding method.

GetEncodings se někdy používá k prezentaci uživatele se seznamem kódování v dialogovém okně Uložit jako .GetEncodings is sometimes used to present the user with a list of encodings in a File Save as dialog box. Mnoho kódování, které nepoužívá kódování Unicode, je však neúplné a převádí mnoho znaků na "?" nebo mají na různých platformách trochu odlišné chování.However, many non-Unicode encodings are either incomplete and translate many characters to "?", or have subtly different behavior on different platforms. Jako výchozí můžete použít UTF-8 nebo UTF-16.Consider using UTF-8 or UTF-16 as the default.

Platí pro

Viz také