CancellationToken.Equality(CancellationToken, CancellationToken) Operátor

Definice

Určuje, zda CancellationToken jsou dvě instance stejné.Determines whether two CancellationToken instances are equal.

public:
 static bool operator ==(System::Threading::CancellationToken left, System::Threading::CancellationToken right);
public static bool operator == (System.Threading.CancellationToken left, System.Threading.CancellationToken right);
static member ( = ) : System.Threading.CancellationToken * System.Threading.CancellationToken -> bool
Public Shared Operator == (left As CancellationToken, right As CancellationToken) As Boolean

Parametry

left
CancellationToken

První instance.The first instance.

right
CancellationToken

Druhá instance.The second instance.

Návraty

Boolean

true Pokud jsou instance stejné; v opačném případě false najdete další informace v části poznámky.true if the instances are equal; otherwise, false See the Remarks section for more information.

Výjimky

Přidružená aplikace byla CancellationTokenSource uvolněna.An associated CancellationTokenSource has been disposed.

Poznámky

Dvě tokeny zrušení jsou stejné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:Two cancellation tokens are equal if any one of the following conditions is true:

Platí pro