TimeZoneInfo.TransitionTime.Inequality(TimeZoneInfo+TransitionTime, TimeZoneInfo+TransitionTime) TimeZoneInfo.TransitionTime.Inequality(TimeZoneInfo+TransitionTime, TimeZoneInfo+TransitionTime) TimeZoneInfo.TransitionTime.Inequality(TimeZoneInfo+TransitionTime, TimeZoneInfo+TransitionTime) TimeZoneInfo.TransitionTime.Inequality(TimeZoneInfo+TransitionTime, TimeZoneInfo+TransitionTime) Operator

Definice

Určuje, zda dva TimeZoneInfo.TransitionTime zadané objekty nejsou stejné.Determines whether two specified TimeZoneInfo.TransitionTime objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(TimeZoneInfo::TransitionTime left, TimeZoneInfo::TransitionTime right);
public static bool operator != (TimeZoneInfo.TransitionTime left, TimeZoneInfo.TransitionTime right);
static member op_Inequality : TimeZoneInfo.TransitionTime * TimeZoneInfo.TransitionTime -> bool
Public Shared Operator != (left As TimeZoneInfo.TransitionTime, right As TimeZoneInfo.TransitionTime) As Boolean

Parametry

Návraty

trueIF t1 a t2 mít jinéfalsečlenské hodnoty; jinak.true if t1 and t2 have any different member values; otherwise, false.

Poznámky

Dva TimeZoneInfo.TransitionTime objekty jsou nerovné, pokud mají různé hodnoty pro některou ze šesti vlastností.Two TimeZoneInfo.TransitionTime objects are unequal if they have different values for any of their six properties. V opačném případě jsou stejné.Otherwise, they are equal.

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je TimeZoneInfo.TransitionTime.Equals(TimeZoneInfo+TransitionTime).The equivalent method for this operator is TimeZoneInfo.TransitionTime.Equals(TimeZoneInfo+TransitionTime).

Platí pro