UInt32.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Method

Definice

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Pokus o použití této metody vyvolá InvalidCastExceptionvýjimku.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Implementuje

Výjimky

Platí pro