Cache.Get(String) Metoda

Definice

Načte zadanou položku z Cache objektu.Retrieves the specified item from the Cache object.

public:
 System::Object ^ Get(System::String ^ key);
public object Get (string key);
member this.Get : string -> obj
Public Function Get (key As String) As Object

Parametry

key
String

Identifikátor položky mezipaměti, která se má načístThe identifier for the cache item to retrieve.

Návraty

Object

Načtená položka mezipaměti, nebo null Pokud klíč nebyl nalezen.The retrieved cache item, or null if the key is not found.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak načíst hodnotu uloženou v mezipaměti pro serverový ovládací prvek ASP.NET textového pole.The following example demonstrates how to retrieve the value cached for an ASP.NET text box server control.

Cache.Get("MyTextBox.Value");

Cache.Get("MyTextBox.Value")

Platí pro

Viz také