ControlBuilder.CloseControl Metoda

Definice

Voláno analyzátorem pro informování tvůrce, že analýza počátečních a uzavíracích značek ovládacího prvku je dokončena.Called by the parser to inform the builder that the parsing of the control's opening and closing tags is complete.

public:
 virtual void CloseControl();
public virtual void CloseControl ();
abstract member CloseControl : unit -> unit
override this.CloseControl : unit -> unit
Public Overridable Sub CloseControl ()

Poznámky

CloseControlMetoda je používána analyzátorem k označení tvůrce, že dokončil analýzu ovládacího prvku.The CloseControl method is used by the parser to indicate to the builder that it has finished parsing the control.

Platí pro