HtmlTextWriterTag Výčet

Definice

Určuje značky HTML, které mohou být předány HtmlTextWriter Html32TextWriter výstupnímu datovému proudu nebo objektu.Specifies the HTML tags that can be passed to an HtmlTextWriter or Html32TextWriter object output stream.

public enum class HtmlTextWriterTag
public enum HtmlTextWriterTag
type HtmlTextWriterTag = 
Public Enum HtmlTextWriterTag
Dědičnost
HtmlTextWriterTag

Pole

A 1

Prvek HTML a .The HTML a element.

Acronym 2

Prvek HTML acronym .The HTML acronym element.

Address 3

Prvek HTML address .The HTML address element.

Area 4

Prvek HTML area .The HTML area element.

B 5

Prvek HTML b .The HTML b element.

Base 6

Prvek HTML base .The HTML base element.

Basefont 7

Prvek HTML basefont .The HTML basefont element.

Bdo 8

Prvek HTML bdo .The HTML bdo element.

Bgsound 9

Prvek HTML bgsound .The HTML bgsound element.

Big 10

Prvek HTML big .The HTML big element.

Blockquote 11

Prvek HTML blockquote .The HTML blockquote element.

Body 12

Prvek HTML body .The HTML body element.

Br 13

Prvek HTML br .The HTML br element.

Button 14

Prvek HTML button .The HTML button element.

Caption 15

Prvek HTML caption .The HTML caption element.

Center 16

Prvek HTML center .The HTML center element.

Cite 17

Prvek HTML cite .The HTML cite element.

Code 18

Prvek HTML code .The HTML code element.

Col 19

Prvek HTML col .The HTML col element.

Colgroup 20

Prvek HTML colgroup .The HTML colgroup element.

Dd 21

Prvek HTML dd .The HTML dd element.

Del 22

Prvek HTML del .The HTML del element.

Dfn 23

Prvek HTML dfn .The HTML dfn element.

Dir 24

Prvek HTML dir .The HTML dir element.

Div 25

Prvek HTML div .The HTML div element.

Dl 26

Prvek HTML dl .The HTML dl element.

Dt 27

Prvek HTML dt .The HTML dt element.

Em 28

Prvek HTML em .The HTML em element.

Embed 29

Prvek HTML embed .The HTML embed element.

Fieldset 30

Prvek HTML fieldset .The HTML fieldset element.

Font 31

Prvek HTML font .The HTML font element.

Form 32

Prvek HTML form .The HTML form element.

Frame 33

Prvek HTML frame .The HTML frame element.

Frameset 34

Prvek HTML frameset .The HTML frameset element.

H1 35

Prvek HTML H1 .The HTML H1 element.

H2 36

Prvek HTML H2 .The HTML H2 element.

H3 37

Prvek HTML H3 .The HTML H3 element.

H4 38

Prvek HTML H4 .The HTML H4 element.

H5 39

Prvek HTML H5 .The HTML H5 element.

H6 40

Prvek HTML H6 .The HTML H6 element.

Head 41

Prvek HTML head .The HTML head element.

Hr 42

Prvek HTML hr .The HTML hr element.

Html 43

Prvek HTML html .The HTML html element.

I 44

Prvek HTML i .The HTML i element.

Iframe 45

Prvek HTML iframe .The HTML iframe element.

Img 46

Prvek HTML img .The HTML img element.

Input 47

Prvek HTML input .The HTML input element.

Ins 48

Prvek HTML ins .The HTML ins element.

Isindex 49

Prvek HTML isindex .The HTML isindex element.

Kbd 50

Prvek HTML kbd .The HTML kbd element.

Label 51

Prvek HTML label .The HTML label element.

Legend 52

Prvek HTML legend .The HTML legend element.

Li 53

Prvek HTML li .The HTML li element.

54

Prvek HTML link .The HTML link element.

Map 55

Prvek HTML map .The HTML map element.

Marquee 56

Prvek HTML marquee .The HTML marquee element.

Menu 57

Prvek HTML menu .The HTML menu element.

Meta 58

Prvek HTML meta .The HTML meta element.

Nobr 59

Prvek HTML nobr .The HTML nobr element.

Noframes 60

Prvek HTML noframes .The HTML noframes element.

Noscript 61

Prvek HTML noscript .The HTML noscript element.

Object 62

Prvek HTML object .The HTML object element.

Ol 63

Prvek HTML ol .The HTML ol element.

Option 64

Prvek HTML option .The HTML option element.

P 65

Prvek HTML p .The HTML p element.

Param 66

Prvek HTML param .The HTML param element.

Pre 67

Prvek HTML pre .The HTML pre element.

Q 68

Prvek HTML q .The HTML q element.

Rt 69

Prvek DHTML rt , který určuje text pro ruby element.The DHTML rt element, which specifies text for the ruby element.

Ruby 70

Prvek DHTML ruby .The DHTML ruby element.

S 71

Prvek HTML s .The HTML s element.

Samp 72

Prvek HTML samp .The HTML samp element.

Script 73

Prvek HTML script .The HTML script element.

Select 74

Prvek HTML select .The HTML select element.

Small 75

Prvek HTML small .The HTML small element.

Span 76

Prvek HTML span .The HTML span element.

Strike 77

Prvek HTML strike .The HTML strike element.

Strong 78

Prvek HTML strong .The HTML strong element.

Style 79

Prvek HTML style .The HTML style element.

Sub 80

Prvek HTML sub .The HTML sub element.

Sup 81

Prvek HTML sup .The HTML sup element.

Table 82

Prvek HTML table .The HTML table element.

Tbody 83

Prvek HTML tbody .The HTML tbody element.

Td 84

Prvek HTML td .The HTML td element.

Textarea 85

Prvek HTML textarea .The HTML textarea element.

Tfoot 86

Prvek HTML tfoot .The HTML tfoot element.

Th 87

Prvek HTML th .The HTML th element.

Thead 88

Prvek HTML thead .The HTML thead element.

Title 89

Prvek HTML title .The HTML title element.

Tr 90

Prvek HTML tr .The HTML tr element.

Tt 91

Prvek HTML tt .The HTML tt element.

U 92

Prvek HTML u .The HTML u element.

Ul 93

Prvek HTML ul .The HTML ul element.

Unknown 0

Řetězec předaný jako značka jazyka HTML nebyl rozpoznán.The string passed as an HTML tag is not recognized.

Var 94

Prvek HTML var .The HTML var element.

Wbr 95

Prvek HTML wbr .The HTML wbr element.

Xml 96

Prvek HTML xml .The HTML xml element.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití HtmlTextWriterTag výčtu.The following example demonstrates the use of the HtmlTextWriterTag enumeration. ImgPole se používá při vykreslování HtmlTextWriter pojmenovaného writer .The Img field is used during rendering of an HtmlTextWriter named writer.

// Control the encoding of attributes.
// Simple known values do not need encoding.
writer->AddAttribute( HtmlTextWriterAttribute::Alt, "Encoding, \"Required\"", true );
writer->AddAttribute( "myattribute", "No "encoding " required", false );
writer->RenderBeginTag( HtmlTextWriterTag::Img );
writer->RenderEndTag();
writer->WriteLine();
// Control the encoding of attributes. 
// Simple known values do not need encoding.
writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Alt, "Encoding, \"Required\"", true);
writer.AddAttribute("myattribute", "No "encoding " required", false);
writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Img);
writer.RenderEndTag();
writer.WriteLine();
' Control the encoding of attributes.
' Simple known values do not need encoding.
writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Alt, "Encoding, ""Required""", True)
writer.AddAttribute("myattribute", "No "encoding " required", False)
writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Img)
writer.RenderEndTag()
writer.WriteLine()

Poznámky

HtmlTextWriterTagVýčet umožňuje výstupnímu datovému proudu psát kód jazyka HTML společně s ovládacími prvky serveru HTML v reakci na webový požadavek.The HtmlTextWriterTag enumeration allows the output stream to write HTML markup, along with HTML server controls, in response to a web request.

Platí pro

Viz také