ItemCollection.IsCurrentAfterLast Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální položka zobrazení za koncem kolekce.Gets a value that indicates whether the current item of the view is beyond the end of the collection.

public:
 virtual property bool IsCurrentAfterLast { bool get(); };
public override bool IsCurrentAfterLast { get; }
member this.IsCurrentAfterLast : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsCurrentAfterLast As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud aktuální položka zobrazení je za koncem kolekce; v opačném případě false .true if the current item of the view is beyond the end of the collection; otherwise, false.

Platí pro

Viz také