CollectionView.IsCurrentAfterLast Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda CurrentItem zobrazení je nad rámec konce kolekce.

public:
 virtual property bool IsCurrentAfterLast { bool get(); };
public virtual bool IsCurrentAfterLast { get; }
member this.IsCurrentAfterLast : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsCurrentAfterLast As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueCurrentItem pokud je zobrazení nad rámec konce kolekce; v opačném případě false.

Implementuje

Poznámky

Zobrazení kolekcí podporují koncept ukazatele aktuálního záznamu. Při procházení objektů v zobrazení kolekce přesouváte ukazatel záznamu, který umožňuje načíst objekt, který existuje v daném umístění v kolekci.

Platí pro

Viz také