DataSourceProvider.Refresh Metoda

Definice

Zahájí operaci aktualizace podkladového datového modelu. Výsledek se vrátí ve Data vlastnosti.

public:
 void Refresh();
public void Refresh ();
member this.Refresh : unit -> unit
Public Sub Refresh ()

Poznámky

Operace aktualizace je obvykle asynchronní, DataChanged událost se vyvolá, když Data vlastnost předpokládala novou hodnotu. Pokud operace aktualizace selže, Data vlastnost je nastavena na null; Error vlastnost je nastavena s výjimkou chyby. Aplikace může volat Refresh , zatímco předchozí aktualizace stále probíhá. Volání Refresh dvakrát vyvolá DataChanged událost dvakrát.

Platí pro