TableRowGroupCollection.SyncRoot Vlastnost

Definice

Tento typ nebo člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu ke kolekci.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Platí pro