Control.ControlCollection.GetChildIndex Metoda

Definice

Načte index ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků.Retrieves the index of a control within the control collection.

Přetížení

GetChildIndex(Control)

Načte index zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků.Retrieves the index of the specified child control within the control collection.

GetChildIndex(Control, Boolean)

Načte index zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků a volitelně vyvolá výjimku, pokud zadaný ovládací prvek není v rámci kolekce ovládacích prvků.Retrieves the index of the specified child control within the control collection, and optionally raises an exception if the specified control is not within the control collection.

GetChildIndex(Control)

Načte index zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků.Retrieves the index of the specified child control within the control collection.

public:
 int GetChildIndex(System::Windows::Forms::Control ^ child);
public int GetChildIndex (System.Windows.Forms.Control child);
member this.GetChildIndex : System.Windows.Forms.Control -> int
Public Function GetChildIndex (child As Control) As Integer

Parametry

child
Control

ControlA vyhledejte v kolekci ovládacích prvků.The Control to search for in the control collection.

Návraty

Int32

Hodnota indexu založená na nule, která představuje umístění zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků.A zero-based index value that represents the location of the specified child control within the control collection.

Výjimky

Poznámky

Ovládací prvek s nulovou hodnotou indexu je v horní části pořadí vykreslování a vyšší čísla se blíží dolnímu.The control with an index value of zero is at the top of the z-order, and higher numbers are closer to the bottom.

Viz také

Platí pro

GetChildIndex(Control, Boolean)

Načte index zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků a volitelně vyvolá výjimku, pokud zadaný ovládací prvek není v rámci kolekce ovládacích prvků.Retrieves the index of the specified child control within the control collection, and optionally raises an exception if the specified control is not within the control collection.

public:
 virtual int GetChildIndex(System::Windows::Forms::Control ^ child, bool throwException);
public:
 int GetChildIndex(System::Windows::Forms::Control ^ child, bool throwException);
public virtual int GetChildIndex (System.Windows.Forms.Control child, bool throwException);
public int GetChildIndex (System.Windows.Forms.Control child, bool throwException);
abstract member GetChildIndex : System.Windows.Forms.Control * bool -> int
override this.GetChildIndex : System.Windows.Forms.Control * bool -> int
member this.GetChildIndex : System.Windows.Forms.Control * bool -> int
Public Overridable Function GetChildIndex (child As Control, throwException As Boolean) As Integer
Public Function GetChildIndex (child As Control, throwException As Boolean) As Integer

Parametry

child
Control

ControlA vyhledejte v kolekci ovládacích prvků.The Control to search for in the control collection.

throwException
Boolean

trueChcete-li vyvolat výjimku Control , pokud zadaná v child parametru není ovládací prvek v; v Control.ControlCollection opačném případě false .true to throw an exception if the Control specified in the child parameter is not a control in the Control.ControlCollection; otherwise, false.

Návraty

Int32

Hodnota indexu založená na nule, která představuje umístění zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků; v opačném případě – 1, pokud zadaný Control není v Control.ControlCollection .A zero-based index value that represents the location of the specified child control within the control collection; otherwise -1 if the specified Control is not found in the Control.ControlCollection.

Výjimky

Není child Control v Control.ControlCollection a throwException hodnota parametru je true .The childControl is not in the Control.ControlCollection, and the throwException parameter value is true.

Poznámky

Ovládací prvek s nulovou hodnotou indexu je v horní části pořadí vykreslování a vyšší čísla se blíží dolnímu.The control with an index value of zero is at the top of the z-order, and higher numbers are closer to the bottom. Návratová hodnota-1 je vrácena pouze v případě, že throwException je parametr false .A return value of -1 is returned only when the throwException parameter is false.

Viz také

Platí pro