ChartElement.ToString Metoda

Definice

Vrátí řetězec, který představuje aktuální Object .Returns a string that represents the current Object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

stringHodnota, která představuje aktuální hodnotu Object .A string value that represents the current Object.

Platí pro