Title.ToolTip Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví popisek pro název.Gets or sets the tooltip for the title.

public:
 property System::String ^ ToolTip { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public string ToolTip { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.ToolTip : string with get, set
Public Property ToolTip As String

Hodnota vlastnosti

String

stringHodnota, která představuje popisek pro název.A string value that represents the tooltip for the title.

Atributy

Platí pro