System.Windows.Forms.VisualStyles Obor názvů

Obsahuje třídy pro vykreslování ovládacích prvků a dalších prvků uživatelského rozhraní systému Windows s vizuálními styly v operačních systémech, které je podporují. Contains classes for rendering controls and other Windows user interface (UI) elements with visual styles in operating systems that support them.

Třídy

VisualStyleElement

Určuje ovládací prvek nebo prvek uživatelského rozhraní (UI) vykreslený pomocí vizuálních stylů.Identifies a control or user interface (UI) element that is drawn with visual styles.

VisualStyleElement.Button

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro ovládací prvky související s tlačítkem.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for button-related controls. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Button.CheckBox

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro různé stavy ovládacího prvku zaškrtávací políčko.Provides VisualStyleElement objects for the different states of the check box control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Button.GroupBox

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro různé stavy ovládacího prvku skupinový rámeček.Provides VisualStyleElement objects for the different states of the group box control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Button.PushButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro různé stavy ovládacího prvku tlačítko.Provides VisualStyleElement objects for the different states of the button control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Button.RadioButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro různé stavy ovládacího prvku přepínač.Provides VisualStyleElement objects for the different states of the radio button control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Button.UserButton

Poskytuje VisualStyleElement tlačítko pro uživatele.Provides a VisualStyleElement for a user button. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ComboBox

Obsahuje třídu, která poskytuje VisualStyleElement objekty pro šipku rozevíracího seznamu ovládacího prvku pole se seznamem.Contains a class that provides VisualStyleElement objects for the drop-down arrow of the combo box control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ComboBox.DropDownButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro různé stavy šipky rozevíracího seznamu v ovládacím prvku pole se seznamem.Provides VisualStyleElement objects for the different states of the drop-down arrow of the combo box control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro každou část panelu Průzkumníka.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for each part of the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.HeaderBackground

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí panelu Průzkumníka.Provides a VisualStyleElement for the background of the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.HeaderClose

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka Zavřít panelu Průzkumník.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Close button of the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.HeaderPin

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka pro automatické skrývání (který se zobrazí jako PIN kód pro vložení) panelu Průzkumníka.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Auto Hide button (which is displayed as a push pin) of the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.IEBarMenu

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav šipky rozbalené nabídky na panelu Průzkumníka.Provides VisualStyleElement objects for each state of the expanded-menu arrow of the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.NormalGroupBackground

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí společné skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides a VisualStyleElement for the background of a common group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.NormalGroupCollapse

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka sbalit společné skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides VisualStyleElement objects for each state of the collapse button of a common group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.NormalGroupExpand

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka rozbalit společné skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides VisualStyleElement objects for each state of the expand button of a common group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.NormalGroupHead

Poskytuje VisualStyleElement pro záhlaví společné skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides a VisualStyleElement for the title bar of a common group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupBackground

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí speciální skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides a VisualStyleElement for the background of a special group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka sbalit speciální skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides VisualStyleElement objects for each state of the collapse button of a special group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupExpand

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka Rozbalit speciální skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides VisualStyleElement objects for each state of the expand button of a special group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupHead

Poskytuje VisualStyleElement pro záhlaví speciální skupiny položek na panelu Průzkumníka.Provides a VisualStyleElement for the title bar of a special group of items in the Explorer Bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Header

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro každou část ovládacího prvku záhlaví.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for each part of the header control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Header.Item

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav položky ovládacího prvku záhlaví.Provides VisualStyleElement objects for each state of an item of the header control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Header.ItemLeft

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav levé části ovládacího prvku záhlaví.Provides VisualStyleElement objects for each state of the leftmost item of the header control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Header.ItemRight

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav pravé části ovládacího prvku záhlaví.Provides VisualStyleElement objects for each state of the rightmost item of the header control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Header.SortArrow

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro šipky řazení položky záhlaví.Provides VisualStyleElement objects for the sort arrow of a header item. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ListView

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku zobrazení seznamu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the list view control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ListView.Detail

Poskytuje VisualStyleElement zobrazení seznamu v zobrazení podrobností.Provides a VisualStyleElement for a list view in detail view. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ListView.EmptyText

Poskytuje VisualStyleElement pro textovou oblast zobrazení seznamu, které neobsahuje žádné položky.Provides a VisualStyleElement for the text area of a list view that contains no items. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ListView.Group

Poskytuje VisualStyleElement skupinu položek zobrazení seznamu.Provides a VisualStyleElement for a list view item group. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ListView.Item

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav položky ovládacího prvku zobrazení seznamu.Provides VisualStyleElement objects for each state of an item of the list view control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ListView.SortedDetail

Poskytuje VisualStyleElement pro seřazený ovládací prvek zobrazení seznamu v zobrazení podrobností. tuto třídu nelze zdědit.Provides a VisualStyleElement for a sorted list view control in detail view This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Menu

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části nabídky.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Menu.BarDropDown

Poskytuje VisualStyleElement pro šipku rozevíracího seznamu řádku nabídek.Provides a VisualStyleElement for the drop-down arrow of a menu bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Menu.BarItem

Poskytuje VisualStyleElement položku panelu nabídek.Provides a VisualStyleElement for a menu bar item. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Menu.Chevron

Poskytuje VisualStyleElement pro dvojitou šipku nabídky.Provides a VisualStyleElement for the chevron of a menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Menu.DropDown

Poskytuje VisualStyleElement pro šipku rozevíracího seznamu nabídky.Provides a VisualStyleElement for the drop-down arrow of a menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Menu.Item

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav položky nabídky.Provides VisualStyleElement objects for each state of a menu item. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Menu.Separator

Poskytuje VisualStyleElement oddělovač položek nabídky.Provides a VisualStyleElement for a menu item separator. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.MenuBand

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části pásma nabídky.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a menu band. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka Nová aplikace v rámci pásma nabídky.Provides VisualStyleElement objects for each state of the new application button of a menu band. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.MenuBand.Separator

Poskytuje VisualStyleElement oddělovač pásma nabídky.Provides a VisualStyleElement for a menu band separator. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Page

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části stránky.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a page. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Page.Down

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav indikátoru dolů v ovládacím prvku číselník nebo číselníku.Provides VisualStyleElement objects for each state of a down indicator in an up-down or spin box control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Page.DownHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav zpětného indikátoru stránky v ovládacím prvku stránkování.Provides VisualStyleElement objects for each state of a page backward indicator in a pager control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Page.Up

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav indikátoru stránky v ovládacím prvku číselník nebo číselníku.Provides VisualStyleElement objects for each state of a page up indicator of an up-down or spin box control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Page.UpHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav indikátoru přesměrované stránky ovládacího prvku stránkování.Provides VisualStyleElement objects for each state of a page forward indicator of a pager control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ProgressBar

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku indikátor průběhu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the progress bar control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ProgressBar.Bar

Poskytuje VisualStyleElement pro snímek vodorovného indikátoru průběhu.Provides a VisualStyleElement for the frame of a horizontal progress bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ProgressBar.BarVertical

Poskytuje VisualStyleElement pro rámec svislého indikátoru průběhu.Provides a VisualStyleElement for the frame of a vertical progress bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ProgressBar.Chunk

Poskytuje VisualStyleElement pro části, které naplňují vodorovný indikátor průběhu.Provides a VisualStyleElement for the pieces that fill a horizontal progress bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ProgressBar.ChunkVertical

Poskytuje VisualStyleElement pro části, které vyplňují svislý indikátor průběhu.Provides a VisualStyleElement for the pieces that fill a vertical progress bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Rebar

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku matrice.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the rebar control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Rebar.Band

Poskytuje VisualStyleElement pro matrice panel.Provides a VisualStyleElement for a rebar band. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Rebar.Chevron

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav vodorovné šipky.Provides VisualStyleElement objects for each state of a horizontal chevron. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Rebar.ChevronVertical

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav dvojité šipky.Provides VisualStyleElement objects for each state of a chevron. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Rebar.Gripper

Poskytuje VisualStyleElement pro ovládací panel vodorovného matrice ovládacího prvku.Provides a VisualStyleElement for the gripper bar of a horizontal rebar control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Rebar.GripperVertical

Poskytuje VisualStyleElement pro úchyt svislého panelu matrice.Provides a VisualStyleElement for the gripper bar of a vertical rebar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku posuvníku.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the scroll bar control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.ArrowButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav a směr šipky posuvníku.Provides VisualStyleElement objects for each state and direction of a scroll arrow. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.GripperHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement pro úchyt vodorovného posuvníku (označuje se také jako palec).Provides a VisualStyleElement for the grip of a horizontal scroll box (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.GripperVertical

Poskytuje VisualStyleElement pro úchyt svislého posuvníku (označuje se také jako palec).Provides a VisualStyleElement for the grip of a vertical scroll box (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.LeftTrackHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav levé části vodorovného posuvníku. Tuto třídu nelze zdědit.Provides VisualStyleElement objects for each state of the left part of a horizontal scroll bar track. This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.LowerTrackVertical

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav dolní části svislého posuvníku. Tuto třídu nelze zdědit.Provides VisualStyleElement objects for each state of the lower part of a vertical scroll bar track. This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.RightTrackHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav pravé části vodorovného posuvníku. Tuto třídu nelze zdědit.Provides VisualStyleElement objects for each state of the right part of a horizontal scroll bar track. This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.SizeBox

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav úchytu pro změnu velikosti posuvníku.Provides VisualStyleElement objects for each state of the sizing handle of a scroll bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav vodorovného posuvníku (označuje se také jako palec).Provides VisualStyleElement objects for each state of a horizontal scroll box (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav svislého posuvníku (označuje se také jako palec).Provides VisualStyleElement objects for each state of a vertical scroll box (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ScrollBar.UpperTrackVertical

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav horní části svislého posuvníku. Tuto třídu nelze zdědit.Provides VisualStyleElement objects for each state of the upper part of a vertical scroll bar track. This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Spin

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro šipky ovládacího prvku číselník (označuje se také jako ovládací prvek rozevíracího seznamu).Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the arrows of a spin button control (also known as an up-down control). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Spin.Down

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav šipky směřující dolů pro ovládací prvek číselníku (označuje se také jako ovládací prvek rozevíracího seznamu).Provides VisualStyleElement objects for each state of the downward-pointing arrow for a spin button control (also known as an up-down control). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Spin.DownHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav šipky vlevo pro ovládací prvek číselníku (označuje se také jako ovládací prvek rozevíracího seznamu).Provides VisualStyleElement objects for each state of the left-pointing arrow for a spin button control (also known as an up-down control). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Spin.Up

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav šipky směřující nahoru pro ovládací prvek číselníku (označuje se také jako ovládací prvek rozevíracího seznamu).Provides VisualStyleElement objects for each state of the upward-pointing arrow for a spin button control (also known as an up-down control). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Spin.UpHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav šipky ukazující vpravo pro ovládací prvek číselníku (označuje se také jako ovládací prvek rozevíracího seznamu).Provides VisualStyleElement objects for each state of the right-pointing arrow for a spin button control (also known as an up-down control). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části nabídky Start .Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.LogOff

Poskytuje VisualStyleElement pro dolní ohraničení nabídky Start .Provides a VisualStyleElement for the bottom border of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.LogOffButtons

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítek odhlášení a vypnutí v nabídce Start .Provides VisualStyleElement objects for each state of the Log Off and Shut Down buttons in the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.MorePrograms

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí položky všechny programy v nabídce Start .Provides a VisualStyleElement for the background of the All Programs item in the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.MoreProgramsArrow

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav šipky všechny programy v nabídce Start .Provides VisualStyleElement objects for each state of the All Programs arrow in the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.PlaceList

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí pravé strany nabídky Start .Provides a VisualStyleElement for the background of the right side of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.PlaceListSeparator

Poskytuje VisualStyleElement pro pruh, který odděluje skupiny položek na pravé straně nabídky Start .Provides a VisualStyleElement for the bar that separates groups of items in the right side of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.Preview

Poskytuje VisualStyleElement pro oblast náhledu nabídky Start .Provides a VisualStyleElement for the preview area of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.ProgList

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí levé strany nabídky Start .Provides a VisualStyleElement for the background of the left side of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.ProgListSeparator

Poskytuje VisualStyleElement pro pruh, který odděluje skupiny položek na levé straně nabídky Start .Provides a VisualStyleElement for the bar that separates groups of items in the left side of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.UserPane

Poskytuje VisualStyleElement horní hranici nabídky Start .Provides a VisualStyleElement for the top border of the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.StartPanel.UserPicture

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí obrázku uživatele v nabídce Start .Provides a VisualStyleElement for the background of the user picture on the Start menu. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Status

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části stavového řádku.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the status bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Status.Bar

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí stavového řádku.Provides a VisualStyleElement for the background of the status bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Status.Gripper

Poskytuje VisualStyleElement pro uchopení stavového řádku.Provides a VisualStyleElement for the grip of the status bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Status.GripperPane

Poskytuje VisualStyleElement podokno úchytu na stavovém řádku.Provides a VisualStyleElement for the pane of the grip in the status bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Status.Pane

Poskytuje VisualStyleElement podokno stavového řádku.Provides a VisualStyleElement for a status bar pane. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku karta.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a tab control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.Body

Poskytuje VisualStyleElement pro vnitřní část stránky ovládacího prvku karta.Provides a VisualStyleElement for the interior of a tab control page. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.Pane

Poskytuje VisualStyleElement pro ohraničení stránky ovládacího prvku karta.Provides a VisualStyleElement for the border of a tab control page. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TabItem

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav ovládacího prvku karta, který sdílí jeho horní, levý a pravý okraj s dalšími ovládacími prvky karty.Provides VisualStyleElement objects for each state of a tab control that shares its top, left, and right borders with other tab controls. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TabItemBothEdges

Poskytuje VisualStyleElement pro ovládací prvek karta, který sdílí své horní ohraničení s jiným ovládacím prvkem karta.Provides a VisualStyleElement for a tab control that shares its top border with another tab control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TabItemLeftEdge

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav ovládacího prvku karta, který sdílí jeho horní a pravé ohraničení s dalšími ovládacími prvky karty.Provides VisualStyleElement objects for each state of a tab control that shares its top and right borders with other tab controls. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TabItemRightEdge

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav ovládacího prvku karta, který sdílí jeho horní a levý okraj s dalšími ovládacími prvky karty.Provides VisualStyleElement objects for each state of a tab control that shares its top and left borders with other tab controls. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TopTabItem

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav ovládacího prvku karty, který sdílí jeho dolní, levý a pravý okraj s dalšími ovládacími prvky karty.Provides VisualStyleElement objects for each state of a tab control that shares its bottom, left, and right borders with other tab controls. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TopTabItemBothEdges

Poskytuje VisualStyleElement pro ovládací prvek karta, který sdílí své dolní ohraničení s jiným ovládacím prvkem karta.Provides a VisualStyleElement for a tab control that shares its bottom border with another tab control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TopTabItemLeftEdge

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav ovládacího prvku karta, který sdílí jeho dolní a pravé ohraničení s dalšími ovládacími prvky karty.Provides VisualStyleElement objects for each state of a tab control that shares its bottom and right borders with other tab controls. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Tab.TopTabItemRightEdge

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav ovládacího prvku karta, který sdílí jeho dolní a levý okraj s dalšími ovládacími prvky karty.Provides VisualStyleElement objects for each state of a tab control that shares its bottom and left borders with other tab controls. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TaskBand

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části hlavního panelu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for parts of the taskbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TaskBand.FlashButton

Poskytuje VisualStyleElement tlačítko pro blikání okna na hlavním panelu.Provides a VisualStyleElement for a flashing window button in the taskbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TaskBand.FlashButtonGroupMenu

Poskytuje VisualStyleElement položku nabídky pro blikání tlačítka okna na hlavním panelu.Provides a VisualStyleElement for a flashing menu item of a window button in the taskbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TaskBand.GroupCount

Poskytuje VisualStyleElement čítač pro skupinu hlavního panelu.Provides a VisualStyleElement for a group counter of the taskbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části hlavního panelu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the taskbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.BackgroundBottom

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí hlavního panelu, který je ukotvený v dolní části obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the background of a taskbar that is docked on the bottom of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.BackgroundLeft

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí hlavního panelu, který je ukotven na levé straně obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the background of a taskbar that is docked on the left side of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.BackgroundRight

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí hlavního panelu, který je ukotvený na pravé straně obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the background of a taskbar that is docked on the right side of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.BackgroundTop

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí hlavního panelu, který je ukotvený v horní části obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the background of a taskbar that is docked on the top of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.SizingBarBottom

Poskytuje VisualStyleElement pro pruh pro změnu velikosti hlavního panelu, který je ukotven v dolní části obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the sizing bar of a taskbar that is docked on the bottom of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.SizingBarLeft

Poskytuje VisualStyleElement pro panel pro změnu velikosti hlavního panelu, který je ukotven na levé straně obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the sizing bar of a taskbar that is docked on the left side of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.SizingBarRight

Poskytuje VisualStyleElement pro pruh pro změnu velikosti hlavního panelu, který je ukotven na pravé straně obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the sizing bar of a taskbar that is docked on the right side of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Taskbar.SizingBarTop

Poskytuje VisualStyleElement pro panel pro změnu velikosti hlavního panelu, který je ukotven v horní části obrazovky.Provides a VisualStyleElement for the sizing bar of a taskbar that is docked on the top of the screen. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TaskbarClock

Obsahuje třídu, která poskytuje VisualStyleElement pro pozadí času hlavního panelu.Contains a class that provides a VisualStyleElement for the background of the taskbar clock. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TaskbarClock.Time

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí čas hlavního panelu.Provides a VisualStyleElement for the background of the taskbar clock. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TextBox

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části textového pole.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a text box. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TextBox.Caret

Poskytuje VisualStyleElement pro blikající kurzor textového pole.Provides a VisualStyleElement for the caret of a text box. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TextBox.TextEdit

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav textového pole.Provides VisualStyleElement objects for each state of a text box. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolBar

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části panelu nástrojů.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a toolbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolBar.Button

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka panelu nástrojů.Provides VisualStyleElement objects for each state of a toolbar button. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolBar.DropDownButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka rozevíracího seznamu na panelu nástrojů.Provides VisualStyleElement objects for each state of a drop-down toolbar button. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolBar.SeparatorHorizontal

Poskytuje VisualStyleElement pro horizontální oddělovač panelu nástrojů.Provides a VisualStyleElement for a horizontal separator of the toolbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolBar.SeparatorVertical

Poskytuje znak VisualStyleElement svislého oddělovače panelu nástrojů.Provides a VisualStyleElement for a vertical separator of the toolbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolBar.SplitButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav běžné části tlačítka kombinovaného tlačítka a tlačítka rozevíracího seznamu.Provides VisualStyleElement objects for each state of the regular button portion of a combined regular button and drop-down button. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolBar.SplitButtonDropDown

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav rozevírací části kombinovaného regulárního tlačítka a tlačítka rozevíracího seznamu.Provides VisualStyleElement objects for each state of the drop-down portion of a combined regular button and drop-down button. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolTip

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části popisu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a ToolTip. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolTip.Balloon

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro popis tlačítka v bublině.Provides VisualStyleElement objects for a balloon ToolTip. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle

Poskytuje VisualStyleElement oblast nadpisu s popisem tlačítka v bublině.Provides a VisualStyleElement for the title area of a balloon ToolTip. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolTip.Close

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka Zavřít ovládacího prvku ToolTip.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Close button of a ToolTip. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolTip.Standard

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro standardní popisek.Provides VisualStyleElement objects for a standard ToolTip. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.ToolTip.StandardTitle

Poskytuje VisualStyleElement pro oblast nadpisu standardního popisku.Provides a VisualStyleElement for the title area of a standard ToolTip. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku panel sledování.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the track bar control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.Thumb

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav posuvníku (označuje se také jako palec) vodorovného panelu stop.Provides VisualStyleElement objects for each state of the slider (also known as the thumb) of a horizontal track bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.ThumbBottom

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav posuvníku směrové úsečky směřující dolů (označuje se také jako palec).Provides VisualStyleElement objects for each state of the downward-pointing track bar slider (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.ThumbLeft

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav posuvníku posuvníku vlevo (označuje se také jako palec).Provides VisualStyleElement objects for each state of the left-pointing track bar slider (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.ThumbRight

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav posuvníku s pravým ukazatelem myši (označuje se také jako palec).Provides VisualStyleElement objects for each state of the right-pointing track bar slider (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.ThumbTop

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav posuvníku úchytu směřující nahoru (označuje se také jako palec).Provides VisualStyleElement objects for each state of the upward-pointing track bar slider (also known as the thumb). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav posuvníku (označuje se také jako palec) svislého panelu stop.Provides VisualStyleElement objects for each state of the slider (also known as the thumb) of a vertical track bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.Ticks

Poskytuje VisualStyleElement pro jednu značku vodorovného panelu stopy.Provides a VisualStyleElement for a single tick of a horizontal track bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.TicksVertical

Poskytuje VisualStyleElement pro jednu značku svislého panelu stop.Provides a VisualStyleElement for a single tick of a vertical track bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.Track

Poskytuje VisualStyleElement pro stopu vodorovný panel sledování.Provides a VisualStyleElement for the track for a horizontal track bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrackBar.TrackVertical

Poskytuje VisualStyleElement pro stopu svislou traťovou čáru.Provides a VisualStyleElement for the track for a vertical track bar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrayNotify

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro pozadí oznamovací oblasti, která je umístěna v pravém horním rohu hlavního panelu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the background of the notification area, which is located at the far right of the taskbar. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrayNotify.AnimateBackground

Poskytuje VisualStyleElement pro animované pozadí oznamovací oblasti.Provides a VisualStyleElement for an animated background of the notification area. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TrayNotify.Background

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí oznamovací oblasti.Provides a VisualStyleElement for the background of the notification area. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TreeView

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku stromového zobrazení.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the tree view control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TreeView.Branch

Poskytuje VisualStyleElement větev stromového zobrazení.Provides a VisualStyleElement for a tree view branch. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TreeView.Glyph

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro tlačítka znaménka plus (+) a minus (-) ovládacího prvku stromového zobrazení.Provides VisualStyleElement objects for the plus sign (+) and minus sign (-) buttons of a tree view control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.TreeView.Item

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav položky stromového zobrazení.Provides VisualStyleElement objects for each state of a tree view item. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části okna.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.Caption

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav záhlaví okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the title bar of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.CaptionSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement , který představuje šablonu pro změnu velikosti v záhlaví okna.Provides a VisualStyleElement that represents the sizing template of the title bar of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.CloseButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka Zavřít okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Close button of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.Dialog

Poskytuje VisualStyleElement pro pozadí dialogového okna.Provides a VisualStyleElement for the background of a dialog box. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.FrameBottom

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav dolního okraje okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the bottom border of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.FrameBottomSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement , který představuje šablonu pro změnu velikosti dolního okraje okna.Provides a VisualStyleElement that represents the sizing template of the bottom border of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.FrameLeft

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav levého okraje okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the left border of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.FrameLeftSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement , který představuje šablonu pro změnu velikosti levého okraje okna.Provides a VisualStyleElement that represents the sizing template of the left border of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.FrameRight

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav pravého okraje okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the right border of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.FrameRightSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement , který představuje šablonu pro změnu velikosti pravého okraje okna.Provides a VisualStyleElement that represents the sizing template of the right border of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.HelpButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka pro nápovědu okna nebo dialogového okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Help button of a window or dialog box. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.HorizontalScroll

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav vodorovného posuvníku okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the horizontal scroll bar of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.HorizontalThumb

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav vodorovného posuvníku (označuje se také jako palec) okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the horizontal scroll box (also known as the thumb) of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MaxButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka maximalizovat okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Maximize button of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MaxCaption

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav záhlaví maximalizovaného okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the title bar of a maximized window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MdiCloseButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka Zavřít podřízeného okna rozhraní s více dokumenty (MDI).Provides VisualStyleElement objects for each state of the Close button of a multiple-document interface (MDI) child window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MdiHelpButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka pro nápovědu podřízeného okna rozhraní MDI (Multiple Document Interface).Provides VisualStyleElement objects for each state of the Help button of a multiple-document interface (MDI) child window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MdiMinButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka minimalizovat podřízeného okna rozhraní více dokumentů (MDI).Provides VisualStyleElement objects for each state of the Minimize button of a multiple-document interface (MDI) child window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MdiRestoreButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka obnovit podřízeného okna rozhraní s více dokumenty (MDI).Provides VisualStyleElement objects for each state of the Restore button of a multiple-document interface (MDI) child window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MdiSysButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav systémového tlačítka pro podřízené okno rozhraní MDI (Multiple Document Interface) s vizuálními styly.Provides VisualStyleElement objects for each state of the System button of a multiple-document interface (MDI) child window with visual styles. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MinButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka minimalizovat okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Minimize button of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.MinCaption

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav záhlaví minimalizovaného okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the title bar of a minimized window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.RestoreButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka obnovit okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Restore button of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallCaption

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav malého okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the title bar of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallCaptionSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement , který představuje šablonu pro změnu velikosti v záhlaví malého okna.Provides a VisualStyleElement that represents the sizing template of the title bar of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallCloseButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav tlačítka Zavřít malého okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the Close button of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallFrameBottom

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav dolního okraje malého okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the bottom border of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallFrameBottomSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement , který představuje šablonu pro změnu velikosti dolního okraje malého okna.Provides a VisualStyleElement that represents the sizing template of the bottom border of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallFrameLeft

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav levého okraje malého okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the left border of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallFrameLeftSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement , který představuje šablonu pro změnu velikosti levého okraje malého okna.Provides a VisualStyleElement that represents the sizing template of the left border of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallFrameRight

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav pravého okraje malého okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the right border of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallFrameRightSizingTemplate

Poskytuje VisualStyleElement šablonu pro změnu velikosti pravého okraje malého okna.Provides a VisualStyleElement for the sizing template of the right border of a small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav záhlaví maximalizovaného malého okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the title bar of a maximized small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SmallMinCaption

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav záhlaví minimalizovaného malého okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the title bar of a minimized small window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.SysButton

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav systémového tlačítka okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the System button of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.VerticalScroll

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav svislého posuvníku okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the vertical scroll bar of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleElement.Window.VerticalThumb

Poskytuje VisualStyleElement objekty pro každý stav svislého posuvníku (označuje se také jako palec) okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the vertical scroll box (also known as the thumb) of a window. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

VisualStyleInformation

Poskytuje informace o aktuálním vizuálním stylu operačního systému.Provides information about the current visual style of the operating system.

VisualStyleRenderer

Poskytuje metody pro kreslení a získávání informací o VisualStyleElement .Provides methods for drawing and getting information about a VisualStyleElement. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Struktury

TextMetrics

Poskytuje základní informace o písmu určeném vizuálním stylem konkrétního prvku.Provides basic information about the font specified by a visual style for a particular element.

Výčty

BackgroundType

Určuje zdroj pozadí elementu vizuálního stylu.Specifies the source of a visual style element's background.

BooleanProperty

Určuje logické vlastnosti prvku vizuálního stylu.Identifies the Boolean properties of a visual style element.

BorderType

Určuje typ ohraničení prvku vizuálního stylu s vyplněným pozadím.Specifies the border type of a visual style element with a filled-border background.

CheckBoxState

Určuje vizuální stav zaškrtávacího políčka, které je vykresleno pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a check box that is drawn with visual styles.

ColorProperty

Určuje vlastnosti barvy prvku vizuálního stylu.Identifies the color properties of a visual style element.

ComboBoxState

Určuje vizuální stav pole se seznamem, který je vykreslen pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a combo box that is drawn with visual styles.

ContentAlignment

Určuje, jak je text zarovnán v záhlaví okna.Specifies how text is aligned in a window caption.

EdgeEffects

Určuje vizuální efekty, které mohou být aplikovány na okraje vizuálního prvku stylu.Specifies the visual effects that can be applied to the edges of a visual style element.

Edges

Určuje, které okraje vizuálního prvku stylu budou vykreslovány.Specifies which edges of a visual style element to draw.

EdgeStyle

Určuje styly, které mohou být použity na okraje prvku vizuálního stylu.Specifies the styles that can be applied to the edges of a visual style element.

EnumProperty

Identifikuje výčtové vlastnosti typu elementu vizuálního stylu.Identifies the enumerated type properties of a visual style element.

FilenameProperty

Určuje názvy obrázkových souborů, které se používají k vykreslení prvku vizuálního stylu.Identifies the names of the image files that are used to draw a visual style element.

FillType

Určuje vnitřní prvky vizuálního stylu s vyplněným pozadím ohraničení.Specifies the interior of visual style elements with a filled border background.

FontProperty

Určuje vlastnosti písma prvku vizuálního stylu.Identifies the font properties of a visual style element.

GlyphFontSizingType

Určuje, kdy vizuální styl vybere jinou velikost písma glyfu.Specifies when the visual style selects a different glyph font size.

GlyphType

Určuje typ glyfu pro prvky, které mají rastrové pozadí.Specifies the type of glyph for elements with a bitmap background.

GroupBoxState

Určuje vizuální stav pole skupiny, které je vykresleno pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a group box that is drawn with visual styles.

HitTestCode

Popisuje umístění bodu na pozadí určeném vizuálním stylem.Describes the location of a point in the background specified by a visual style.

HitTestOptions

Určuje možnosti, které lze použít při provádění testu volání na pozadí určeném vizuálním stylem.Specifies the options that can be used when performing a hit test on the background specified by a visual style.

HorizontalAlign

Určuje vodorovné zarovnání pro prvky vizuálního stylu s pevnou velikostí.Specifies the horizontal alignment for visual style elements with a fixed size.

IconEffect

Určuje vizuální efekt, který bude vizuální styl platit pro ikonu.Specifies the visual effect that the visual style will apply to an icon.

ImageOrientation

Určuje, jak je více obrázků uspořádáno v jednom souboru obrázku.Specifies how multiple images are arranged in a single image file.

ImageSelectType

Určuje, kdy vizuální styl vybere jiný soubor s více obrazci k nakreslení elementu.Specifies when the visual style selects a different multiple-image file to draw an element.

IntegerProperty

Určuje celočíselné vlastnosti prvku vizuálního stylu.Identifies the integer properties of a visual style element.

MarginProperty

Určuje vlastnosti okraje vizuálního prvku stylu.Identifies the margin properties of a visual style element.

OffsetType

Určuje, kde je posun použit pro prvek okna.Specifies where an offset is applied to a window element.

PointProperty

Určuje vlastnosti bodu vizuálního prvku stylu.Identifies the point properties of a visual style element.

PushButtonState

Určuje vizuální stav tlačítka, které je vykresleno pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a button that is drawn with visual styles.

RadioButtonState

Určuje vizuální stav tlačítka Možnosti (označovaného také jako přepínač), který je vykreslen pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of an option button (also known as a radio button) that is drawn with visual styles.

ScrollBarArrowButtonState

Určuje vizuální stav šipky posuvníku vykreslený pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a scroll arrow that is drawn with visual styles.

ScrollBarSizeBoxState

Určuje vizuální stav úchytu pro změnu velikosti posuvníku, který je vykreslen pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a scroll bar sizing handle that is drawn with visual styles.

ScrollBarState

Určuje vizuální stav posuvníku, který je vykreslen pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a scroll bar that is drawn with visual styles.

SizingType

Určuje způsob, jakým se budou prvky s rastrovými pozadí upravovat, aby vyplnily hranice.Specifies how elements with a bitmap background will adjust to fill a bounds.

StringProperty

Identifikuje řetězcové vlastnosti prvku vizuálního stylu.Identifies the string properties of a visual style element.

TabItemState

Určuje vizuální stav položky karty vykreslený pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a tab item that is drawn with visual styles.

TextBoxState

Určuje vizuální stav textového pole, které je vykresleno pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a text box that is drawn with visual styles.

TextMetricsCharacterSet

Určuje znakovou sadu písma určenou vizuálním stylem konkrétního prvku.Specifies the character set of the font specified by a visual style for a particular element.

TextMetricsPitchAndFamilyValues

Určuje informace o rozteči, technologii a rodině písma určeného vizuálním stylem konkrétního prvku.Specifies information about the pitch, technology, and family of the font specified by a visual style for a particular element.

TextShadowType

Určuje typ stínu, který má být přidán do textu.Specifies the type of shadow to add to text.

ThemeSizeType

Určuje velikost části vizuálního stylu, která se má načíst.Specifies the size of the visual style part to retrieve.

ToolBarState

Určuje vizuální stav položky panelu nástrojů, která je vykreslena pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a toolbar item that is drawn with visual styles.

TrackBarThumbState

Určuje vizuální stav posuvníku posuvníku (označuje se také jako palec) vykreslený pomocí vizuálních stylů.Specifies the visual state of a track bar slider (also known as a thumb) that is drawn with visual styles.

TrueSizeScalingType

Určuje typ škálování prvku vizuálního stylu s pevnou velikostí.Specifies the scaling type of a visual style element with a fixed size.

VerticalAlignment

Určuje svislé zarovnání pro prvky vizuálního stylu s pevnou velikostí.Specifies the vertical alignment for visual style elements with a fixed size.

VisualStyleState

Určuje, jak se pro aktuální aplikaci používají vizuální styly.Specifies how visual styles are applied to the current application.

Poznámky

System.Windows.Forms.VisualStylesObor názvů obsahuje následující hlavní třídy:The System.Windows.Forms.VisualStyles namespace contains the following main classes:

System.Windows.Forms.VisualStylesObor názvů také obsahuje sadu výčtů.The System.Windows.Forms.VisualStyles namespace also includes a set of enumerations. Některé z těchto výčtů, jako jsou PushButtonState a ComboBoxState , poskytují definice stavu pro související prvky vizuálního stylu.Some of these enumerations, such as PushButtonState and ComboBoxState, provide state definitions for related visual style elements. Většina ostatních výčtů podporuje VisualStyleRenderer metody, které vracejí informace o konkrétním prvku.Most of the other enumerations support VisualStyleRenderer methods that return information about a particular element. Například EnumProperty výčet poskytuje možné hodnoty argumentů pro GetEnumValue metodu.For example, the EnumProperty enumeration provides the possible argument values for the GetEnumValue method. Nakonec VisualStyleState výčet poskytuje hodnoty, které definují, jak jsou aktuálně použity vizuální styly pro aplikaci.Finally, the VisualStyleState enumeration provides values that define how visual styles are currently applied to the application.

Viz také