ParallelTimeline Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy.

Přetížení

ParallelTimeline()

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy.

ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan>)

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy se zadaným BeginTime.

ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan>, Duration)

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy se zadaným BeginTime a Duration.

ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan>, Duration, RepeatBehavior)

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy se zadaným BeginTime, Durationa RepeatBehavior.

ParallelTimeline()

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy.

public:
 ParallelTimeline();
public ParallelTimeline ();
Public Sub New ()

Platí pro

ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan>)

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy se zadaným BeginTime.

public:
 ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan> beginTime);
public ParallelTimeline (TimeSpan? beginTime);
new System.Windows.Media.Animation.ParallelTimeline : Nullable<TimeSpan> -> System.Windows.Media.Animation.ParallelTimeline
Public Sub New (beginTime As Nullable(Of TimeSpan))

Parametry

beginTime
Nullable<TimeSpan>

To BeginTime je pro to TimelineGroup.

Platí pro

ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan>, Duration)

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy se zadaným BeginTime a Duration.

public:
 ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan> beginTime, System::Windows::Duration duration);
public ParallelTimeline (TimeSpan? beginTime, System.Windows.Duration duration);
new System.Windows.Media.Animation.ParallelTimeline : Nullable<TimeSpan> * System.Windows.Duration -> System.Windows.Media.Animation.ParallelTimeline
Public Sub New (beginTime As Nullable(Of TimeSpan), duration As Duration)

Parametry

beginTime
Nullable<TimeSpan>

To BeginTime je pro to TimelineGroup.

duration
Duration

To Duration je pro to TimelineGroup.

Platí pro

ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan>, Duration, RepeatBehavior)

Inicializuje novou instanci ParallelTimeline třídy se zadaným BeginTime, Durationa RepeatBehavior.

public:
 ParallelTimeline(Nullable<TimeSpan> beginTime, System::Windows::Duration duration, System::Windows::Media::Animation::RepeatBehavior repeatBehavior);
public ParallelTimeline (TimeSpan? beginTime, System.Windows.Duration duration, System.Windows.Media.Animation.RepeatBehavior repeatBehavior);
new System.Windows.Media.Animation.ParallelTimeline : Nullable<TimeSpan> * System.Windows.Duration * System.Windows.Media.Animation.RepeatBehavior -> System.Windows.Media.Animation.ParallelTimeline
Public Sub New (beginTime As Nullable(Of TimeSpan), duration As Duration, repeatBehavior As RepeatBehavior)

Parametry

beginTime
Nullable<TimeSpan>

To BeginTime je pro to TimelineGroup.

duration
Duration

To Duration je pro to TimelineGroup.

repeatBehavior
RepeatBehavior

To RepeatBehavior je pro to TimelineGroup.

Platí pro