DispatcherObject.Dispatcher Vlastnost

Definice

Získá Dispatcher přidružený k DispatcherObject .Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Hodnota vlastnosti

Dispatcher

Dispečer.The dispatcher.

Poznámky

Pouze vlákno, ve kterém Dispatcher byl vytvořen, může přistupovat DispatcherObject přímo.Only the thread that the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject directly. Chcete-li získat přístup k DispatcherObject z jiného vlákna než z vlákna DispatcherObject , které bylo vytvořeno v, zavolejte Invoke a na, BeginInvoke Dispatcher DispatcherObject je přidruženo k.To access a DispatcherObject from a thread other than the thread the DispatcherObject was created on, call Invoke and BeginInvoke on the Dispatcher the DispatcherObject is associated with.

Platí pro