DispatcherObject.Dispatcher Vlastnost

Definice

Získá to DispatcherObject je přidruženoDispatcher.

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Hodnota vlastnosti

Dispatcher

Dispečer.

Poznámky

Přímý přístup může získat DispatcherObject pouze vlákno, na které Dispatcher bylo vytvořeno. Pokud chcete získat přístup DispatcherObject z jiného vlákna, než je vlákno DispatcherObject , na které bylo vytvořeno, zavolejte Invoke a BeginInvoke na ho Dispatcher přidružte DispatcherObject .

Platí pro