IXpsFixedDocumentWriter.AddThumbnail(XpsImageType) Metoda

Definice

XpsThumbnail Přidá obrázek pro FixedDocument.

public:
 System::Windows::Xps::Packaging::XpsThumbnail ^ AddThumbnail(System::Windows::Xps::Packaging::XpsImageType imageType);
public System.Windows.Xps.Packaging.XpsThumbnail AddThumbnail (System.Windows.Xps.Packaging.XpsImageType imageType);
abstract member AddThumbnail : System.Windows.Xps.Packaging.XpsImageType -> System.Windows.Xps.Packaging.XpsThumbnail
Public Function AddThumbnail (imageType As XpsImageType) As XpsThumbnail

Parametry

imageType
XpsImageType

Typ obrázku miniatury, který chcete přidat.

Návraty

XpsThumbnail

Novinka XpsThumbnail FixedDocumentpro .

Poznámky

Může to být JpegImageType například imageType nebo PngImageType.

Poznámky pro implementátory

Dokument může představovat jenom jeden obrázek miniatury jako celek (i když jednotlivé stránky můžou mít vlastní miniatury). Vyvolá InvalidOperationException se, pokud se volá, když AddThumbnail(XpsImageType) dokument už má miniaturu.

Platí pro