DependencyProperty.RegisterAttached Metoda

Definice

Inicializuje novou instanci DependencyProperty třídy, která má vlastnosti parametrizované podle vstupních parametrů.Initializes a new instance of the DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

Přetížení

RegisterAttached(String, Type, Type)

Inicializuje novou instanci DependencyProperty třídy, která má vlastnosti parametrizované podle vstupních parametrů.Initializes a new instance of the DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters. Tato instance je určena k deklaraci vlastností, které jsou použity na jiné objekty než objekty vlastnícího typu.This instance is intended to declare properties that are used on objects other than the objects of owning type.

RegisterAttached(String, Type, Type, PropertyMetadata)

Inicializuje novou instanci DependencyProperty třídy, která má vlastnosti parametrizované podle vstupních parametrů.Initializes a new instance of the DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

RegisterAttached(String, Type, Type, PropertyMetadata, Type)

Inicializuje novou instanci DependencyProperty třídy, která má vlastnosti parametrizované podle vstupních parametrů.Initializes a new instance of the DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

RegisterAttached(String, Type, Type)

Inicializuje novou instanci DependencyProperty třídy, která má vlastnosti parametrizované podle vstupních parametrů.Initializes a new instance of the DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters. Tato instance je určena k deklaraci vlastností, které jsou použity na jiné objekty než objekty vlastnícího typu.This instance is intended to declare properties that are used on objects other than the objects of owning type.

public:
 static System::Workflow::ComponentModel::DependencyProperty ^ RegisterAttached(System::String ^ name, Type ^ propertyType, Type ^ ownerType);
public static System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty RegisterAttached (string name, Type propertyType, Type ownerType);
static member RegisterAttached : string * Type * Type -> System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty
Public Shared Function RegisterAttached (name As String, propertyType As Type, ownerType As Type) As DependencyProperty

Parametry

name
String

Název procesu DependencyProperty.The name of the DependencyProperty.

propertyType
Type

Type hodnota, kterou může vlastnost obsahovat.Type of the value the property can contain.

ownerType
Type

Vlastník Type vlastnosti závislostiOwner Type of the dependency property.

Návraty

DependencyProperty

DependencyPropertyTřída, která má vlastnosti Parametrizovaná podle vstupních parametrů.The DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

Platí pro

RegisterAttached(String, Type, Type, PropertyMetadata)

Inicializuje novou instanci DependencyProperty třídy, která má vlastnosti parametrizované podle vstupních parametrů.Initializes a new instance of the DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

public:
 static System::Workflow::ComponentModel::DependencyProperty ^ RegisterAttached(System::String ^ name, Type ^ propertyType, Type ^ ownerType, System::Workflow::ComponentModel::PropertyMetadata ^ defaultMetadata);
public static System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty RegisterAttached (string name, Type propertyType, Type ownerType, System.Workflow.ComponentModel.PropertyMetadata defaultMetadata);
static member RegisterAttached : string * Type * Type * System.Workflow.ComponentModel.PropertyMetadata -> System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty
Public Shared Function RegisterAttached (name As String, propertyType As Type, ownerType As Type, defaultMetadata As PropertyMetadata) As DependencyProperty

Parametry

name
String

Název procesu DependencyProperty.The name of the DependencyProperty.

propertyType
Type

Type hodnota, kterou může vlastnost obsahovat.Type of the value the property can contain.

ownerType
Type

Vlastník Type vlastnosti závislostiOwner Type of the dependency property.

defaultMetadata
PropertyMetadata

Další možnosti vlastností.Additional property options.

Návraty

DependencyProperty

DependencyPropertyTřída, která má vlastnosti Parametrizovaná podle vstupních parametrů.The DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

Platí pro

RegisterAttached(String, Type, Type, PropertyMetadata, Type)

Inicializuje novou instanci DependencyProperty třídy, která má vlastnosti parametrizované podle vstupních parametrů.Initializes a new instance of the DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

public:
 static System::Workflow::ComponentModel::DependencyProperty ^ RegisterAttached(System::String ^ name, Type ^ propertyType, Type ^ ownerType, System::Workflow::ComponentModel::PropertyMetadata ^ defaultMetadata, Type ^ validatorType);
public static System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty RegisterAttached (string name, Type propertyType, Type ownerType, System.Workflow.ComponentModel.PropertyMetadata defaultMetadata, Type validatorType);
static member RegisterAttached : string * Type * Type * System.Workflow.ComponentModel.PropertyMetadata * Type -> System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty
Public Shared Function RegisterAttached (name As String, propertyType As Type, ownerType As Type, defaultMetadata As PropertyMetadata, validatorType As Type) As DependencyProperty

Parametry

name
String

Název procesu DependencyProperty.The name of the DependencyProperty.

propertyType
Type

Type hodnota, kterou může vlastnost obsahovat.Type of the value the property can contain.

ownerType
Type

Vlastník Type vlastnosti závislostiOwner Type of the dependency property.

defaultMetadata
PropertyMetadata

Další možnosti vlastností.Additional property options.

validatorType
Type

Type objektu, který implementuje logiku ověřování pro připojenou vlastnost.Type of object that implements validation logic for the attached property.

Návraty

DependencyProperty

DependencyPropertyTřída, která má vlastnosti Parametrizovaná podle vstupních parametrů.The DependencyProperty class that has the properties parameterized according to the input parameters.

Platí pro