XamlValueConverter<TConverterBase>.ConverterInstance Vlastnost

Definice

Získá vytvořenou instanci implementace převaděče.Gets a created instance of the converter implementation.

public:
 property TConverterBase ConverterInstance { TConverterBase get(); };
public TConverterBase ConverterInstance { get; }
member this.ConverterInstance : 'ConverterBase
Public ReadOnly Property ConverterInstance As TConverterBase

Hodnota vlastnosti

TConverterBase

Vytvořená instance implementace převaděče nebo null.A created instance of the converter implementation, or null.

Poznámky

ConverterInstancevolá chráněnou výchozí implementaci CreateInstance pro získání jeho hodnoty (a může přistupovat k uložené hodnotě, pokud ConverterInstance již byla volána jednou na tomto XamlValueConverter<TConverterBase>.ConverterInstance calls the protected default implementation of CreateInstance to get its value (and might be accessing a stored value if ConverterInstance was already called once on this XamlValueConverter<TConverterBase>.

Může být vytvořen s typem implementace s hodnotou null, ale XamlValueConverter<TConverterBase> taková akce bude vrácena null pro ConverterInstance. XamlValueConverter<TConverterBase>A XamlValueConverter<TConverterBase> can be constructed with a null implementation type, but such a XamlValueConverter<TConverterBase> will return null for ConverterInstance.

Platí pro