IXmlNamespaceResolver Rozhraní

Definice

Poskytuje přístup jen pro čtení k sadě předpon a mapování oboru názvů.Provides read-only access to a set of prefix and namespace mappings.

public interface class IXmlNamespaceResolver
public interface IXmlNamespaceResolver
type IXmlNamespaceResolver = interface
Public Interface IXmlNamespaceResolver
Odvozené

Metody

GetNamespacesInScope(XmlNamespaceScope)

Získá kolekci definovaných mapování oboru názvů prefix-Namespace, která jsou aktuálně v oboru.Gets a collection of defined prefix-namespace mappings that are currently in scope.

LookupNamespace(String)

Načte identifikátor URI oboru názvů mapovaný na zadanou předponu.Gets the namespace URI mapped to the specified prefix.

LookupPrefix(String)

Získá předponu, která je namapována na zadaný identifikátor URI oboru názvů.Gets the prefix that is mapped to the specified namespace URI.

Platí pro