XmlRootAttribute.Namespace Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví obor názvů pro kořenový prvek XML.

public:
 property System::String ^ Namespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Namespace { get; set; }
public string? Namespace { get; set; }
member this.Namespace : string with get, set
Public Property Namespace As String

Hodnota vlastnosti

String

Obor názvů pro element XML.

Příklady

Následující příklad se vztahuje na XmlRootAttribute třídu a nastavuje Namespace vlastnost.


[XmlRoot(Namespace="http://www.cpandl.com")]
public ref class Group{};
[XmlRoot(Namespace = "http://www.cpandl.com")]
public class Group
{
   // Insert the members of the Group class.
}
<XmlRoot(Namespace := "http://www.cpandl.com")> _
Public Class Group
    ' Insert the members of the Group class.
End Class

Poznámky

NamespaceVlastnost odpovídá specifikaci konsorcium World Wide Web s názvem namespaces v XML.

Chcete-li vytvořit v dokumentu XML předpevněné obory názvů, vytvořte XmlSerializerNamespaces objekt, který obsahuje všechny páry předpony oboru názvů. Obor názvů, který jste nastavili pro každý XmlArrayAttribute musí být obsažen v XmlSerializerNamespaces objektu. Když XmlSerializer vygeneruje dokument, správně přizpůsobí předponu názvu elementu pro každou položku pole.

Platí pro

Viz také