Shell.FlyoutHeader Vlastnost

Definice

Nadpis informačního rámečku je obsah, který se volitelně zobrazuje v horní části informačního rámečku, přičemž jeho vzhled je definován pomocí View , který lze nastavit pomocí FlyoutHeader hodnoty vlastnosti.

public object FlyoutHeader { get; set; }
member this.FlyoutHeader : obj with get, set

Hodnota vlastnosti

Object

Platí pro