VisualElement.BatchCommitted Událost

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public event EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.EventArg<Xamarin.Forms.VisualElement>> BatchCommitted;
member this.BatchCommitted : EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.EventArg<Xamarin.Forms.VisualElement>> 

Event Type

EventHandler<EventArg<VisualElement>>

Implementuje

Atributy

Platí pro