VisualElement.OnChildRemoved Metoda

Definice

Přetížení

OnChildRemoved(Element)
Zastaralé.

Vývojáři aplikací mohou tuto metodu přepsat, aby reagovala při odebrání podřízeného objektu.

OnChildRemoved(Element, Int32)

OnChildRemoved(Element)

Upozornění

OnChildRemoved(Element) is obsolete as of version 4.8.0. Please use OnChildRemoved(Element, int) instead.

Vývojáři aplikací mohou tuto metodu přepsat, aby reagovala při odebrání podřízeného objektu.

[System.Obsolete("OnChildRemoved(Element) is obsolete as of version 4.8.0. Please use OnChildRemoved(Element, int) instead.")]
protected override void OnChildRemoved (Xamarin.Forms.Element child);
override this.OnChildRemoved : Xamarin.Forms.Element -> unit

Parametry

child
Element

Odstraněná podřízená položka.

Atributy

Poznámky

Vývojáři aplikací, kteří přepisují tuto metodu, musí volat základ. OnChildRemoved před provedením jakýchkoli dalších akcí v jejich přepsání.

Platí pro

OnChildRemoved(Element, Int32)

protected override void OnChildRemoved (Xamarin.Forms.Element child, int oldLogicalIndex);
override this.OnChildRemoved : Xamarin.Forms.Element * int -> unit

Parametry

child
Element
oldLogicalIndex
Int32

Platí pro