Řešení potíží se zablokovanými instalacemi a odinstalacemi rozhraní .NET Framework

Při spuštění webového nebo offline instalačního programu pro .NET Framework 4.5 nebo novější verze může dojít k problému, který brání nebo blokuje instalaci rozhraní .NET Framework. Následující tabulka uvádí možné blokující problémy a obsahuje odkazy na informace o odstraňování potíží.

V Windows 8 a novějších verzích je .NET Framework komponentou operačního systému a nelze ji nezávisle odinstalovat. Aktualizace na rozhraní .NET Framework se zobrazí na kartě Nainstalované Aktualizace aplikace Ovládací panely Programy a funkce. Pro operační systémy, na kterých není rozhraní .NET Framework předinstalované, se rozhraní .NET Framework zobrazí na kartě Odinstalovat nebo změnit kartu programu (nebo kartu Přidat nebo odebrat programy) aplikace Program a funkce v Ovládací panely. Informace o verzích Systému Windows, na kterých je rozhraní .NET Framework předinstalované, naleznete v tématu Požadavky na systém.

Důležité

Vzhledem k tomu, že verze rozhraní .NET Framework 4.x jsou místní aktualizace, nelze nainstalovat starší verzi rozhraní .NET Framework 4.x do systému, který již má nainstalovanou novější verzi. Například v systému s Windows 10 Fall Creators Update nelze nainstalovat rozhraní .NET Framework 4.6.2, protože rozhraní .NET Framework 4.7.1 je předinstalováno s operačním systémem.

Můžete určit, které verze rozhraní .NET Framework jsou nainstalovány v systému. Další informace najdete v tématu Postupy: Určení nainstalovaných verzí rozhraní .NET Framework .

V této tabulce 4.5.x odkazuje na rozhraní .NET Framework 4.5 a jeho bodové verze, 4.5.1 a 4.5.2, 4.6.x odkazuje na rozhraní .NET Framework 4.6 a jeho bodové verze, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7.x odkazuje na rozhraní .NET Framework 4.7 a jeho bodové verze, 4.7.1 a 4.7.2 a 4.8 odkazuje na rozhraní .NET Framework 4.8.

Zpráva blokování Další informace nebo řešení problému
Odinstalování rozhraní Microsoft .NET Framework může způsobit, že některé aplikace přestanou fungovat. Obecně platí, že byste neměli odinstalovávat verze rozhraní .NET Framework nainstalované na vašem počítači, protože na konkrétní verzi rozhraní .NET Framework může záviset aplikace, kterou používáte. Další informace naleznete v rozhraní .NET Framework pro uživatele v průvodci Začínáme.
Rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x (ENU) nebo novější verze je již v tomto počítači nainstalované. Žádná akce není nutná.

Informace o tom, které verze rozhraní .NET Framework jsou nainstalovány v systému, naleznete v tématu Postupy: Určení nainstalovaných verzí rozhraní .NET Framework.
Rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 (jazyk) vyžaduje rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8. Nainstalujte rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 z webu Download Center a spusťte instalační program znovu. Před instalací jazykové sady musíte nainstalovat anglickou verzi zadané verze rozhraní .NET Framework. Další informace najdete v části Instalace jazykových sad v průvodci instalací.
Nelze nainstalovat rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8. V počítači jsou aplikace, které s tímto programem nejsou kompatibilní.

-nebo-

V počítači jsou aplikace, které s tímto programem nejsou kompatibilní.
Nejpravděpodobnější příčinou této zprávy je, že byla nainstalována verze Preview nebo RC rozhraní .NET Framework. Odinstalujte verzi Preview nebo RC a spusťte instalační program znovu.
Rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 nelze odinstalovat pomocí tohoto balíčku. Pokud chcete odinstalovat rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 z počítače, přejděte na Ovládací panely, zvolte Programy a funkce, zvolte Zobrazit nainstalované aktualizace, vyberte Aktualizovat pro Systém Microsoft Windows (KB2828152) a pak zvolte Odinstalovat. Balíček, který instalujete, neodinstaluje verze Preview nebo RC rozhraní .NET Framework.

Odinstalujte verzi Preview nebo RC z Ovládací panely.
Nelze odinstalovat rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8. Na tomto programu závisí další aplikace v počítači. Obecně byste neměli odinstalovat žádné verze rozhraní .NET Framework z počítače, protože aplikace, kterou používáte, může záviset na konkrétní verzi rozhraní .NET Framework. Další informace naleznete v rozhraní .NET Framework pro uživatele v průvodci Začínáme.
Redistributable rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 se nevztahuje na tento operační systém. Stáhněte si prosím rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 pro váš operační systém ze stránky pro stažení rozhraní .NET Framework. Možná se pokoušíte nainstalovat rozhraní .NET Framework 4.5.1. 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 nebo 4.8 na platformě, která není podporovaná, nebo jste zvolili instalační balíček, který neobsahuje součásti pro všechny podporované operační systémy. Spusťte instalaci znovu pomocí offline instalačního programu (pro verzi 4.5.1, pro 4.5.2, pro 4.6, pro 4.6.1, pro 4.6.2, pro 4.7), pro 4.7.1, pro 4.7.2 nebo 4.8. Další informace najdete v příručce k instalaci a požadavcích na systém podporovaných operačních systémů.
Před instalací tohoto produktu je potřeba nainstalovat aktualizaci odpovídajícíčíslu> znalostní báze<. Instalace rozhraní .NET Framework vyžaduje, aby byla před instalací rozhraní .NET Framework nainstalována aktualizace KB. Nainstalujte aktualizaci a pak spusťte instalaci rozhraní .NET Framework znovu.

Například instalace aktualizovaných verzí rozhraní .NET Framework na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 vyžaduje instalaci aktualizace odpovídající znalostní bázi 2919355.
Ve vašem počítači je nainstalováno serverové jádro operačního systému Windows Server 2008. Rozhraní .NET Framework 4.5.x vyžaduje novější verzi operačního systému. Nainstalujte prosím Windows Server 2008 R2 SP1 nebo novější a spusťte znovu instalační program rozhraní .NET Framework 4.5.x. Rozhraní .NET Framework 4.5.1 a 4.5.2 jsou podporovány v roli Jádro serveru s Windows Serverem 2008 R2 SP1 nebo novějším. Viz Požadavky na systém.
Nemáte dostatečná oprávnění, abyste tuto operaci mohli dokončit pro všechny uživatele počítače. Přihlaste se jako správce a spusťte znovu instalační program. Pokud chcete instalovat rozhraní .NET Framework, musíte být správcem počítače.
Instalační program nemůže pokračovat, protože předchozí instalace vyžaduje, aby byl počítač restartován. Restartujte počítač a spusťte instalační program znovu. K úplnému dokončení instalace se někdy vyžaduje restartování. Podle pokynů restartujte počítač a spusťte instalační program znovu.

Ve výjimečných případech se může zobrazit výzva k restartování systému vícekrát, pokud systém Windows zjistil řadu chybějících aktualizací a restartuje se, aby se nainstalovala další aktualizace ve frontě.
Rozhraní .NET Framework nelze spouštět v režimu kompatibility programů. Další informace najdete v části Problémy s kompatibilitou programů dále v tomto článku.
Rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 nebylo nainstalováno, protože úložiště součástí bylo poškozeno. Další informace najdete v tématu Oprava chyb služba Windows Update pomocí nástroje DISM nebo System Update Readiness.
Instalační program nelze spustit, protože v počítači není k dispozici Instalační služba systému Windows. Při pokusu o instalaci programu v systému Windows 7 nebo Windows Vista na webu podpora Microsoftu naleznete chybu "Služba instalační služby systému Windows nelze získat přístup".
Je možné, že instalační program nebude správně fungovat, protože v počítači není k dispozici Instalační služba systému Windows. Počítač může být nakonfigurován tak, aby používal služby Windows Server Update Services (WSUS) namísto Microsoft Windows Update. Další informace najdete v části s kódem chyby 0x800F0906 v instalační chybě rozhraní .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F 0x800F0907.

Podívejte se také na postup aktualizace agenta služba Windows Update na nejnovější verzi na webu podpora Microsoftu.
Je možné, že instalační program nebude správně fungovat, protože v počítači není k dispozici Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS). Viz Aktualizace je k dispozici k opravě chybového ukončení služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) na počítači se systémem Windows Vista na webu podpora Microsoftu.
Instalační program nemusí běžet správně, protože aktualizace Systému Windows zjistila chybu a zobrazil kód chyby 0x80070643 nebo 0x643. Viz chyba instalace aktualizace rozhraní .NET Framework: "0x80070643" nebo "0x643" na webu podpora Microsoftu.
Rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 je již součástí tohoto operačního systému. Nemusíte instalovat distribuovatelné součásti .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8. Žádná akce.

Informace o tom, které verze rozhraní .NET Framework jsou nainstalovány v systému, naleznete v tématu Postupy: Určení nainstalovaných verzí rozhraní .NET Framework. Viz Požadavky na systém pro podporované operační systémy.
Rozhraní .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 není v tomto operačním systému podporováno. Viz Požadavky na systém pro podporované operační systémy.

U neúspěšných instalací rozhraní .NET Framework ve Windows 7 tato zpráva obvykle značí, že systém Windows 7 SP1 není nainstalován. V systémech Windows 7 vyžaduje rozhraní .NET Framework windows 7 SP1. Pokud jste v systému Windows 7 a ještě nemáte nainstalovanou aktualizaci Service Pack 1, budete to muset udělat před instalací rozhraní .NET Framework. Informace o instalaci windows 7 SP1 najdete v tématu Informace o instalaci aktualizace Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
Ve vašem počítači právě běží instalace Server Core pro operační systém Windows Server 2008. Rozhraní .NET Framework 4.5.x vyžaduje úplnou verzi operačního systému nebo Server Core 2008 R2 SP1. Nainstalujte úplnou verzi systému Windows Server 2008 SP2 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 nebo Server Core 2008 R2 SP1 a spusťte znovu instalační program rozhraní .NET Framework 4.5.x. Rozhraní .NET Framework je podporováno v roli Server Core v systému Windows Server 2008 R2 SP1 nebo novějším. Viz Požadavky na systém.
Rozhraní .NET Framework 4.5.x je již součástí tohoto operačního systému, ale aktuálně je vypnuté (pouze Windows Server 2012). Zapnutí nebo vypnutí funkcí Systému Windows v Ovládací panely zapněte rozhraní .NET Framework 4.5.x.
Tento instalační program vyžaduje počítač s architekturou x86. Nelze jej instalovat do počítače s architekturou x64 nebo IA64. Viz Požadavky na systém.
Tento instalační program vyžaduje počítač s architekturou x64 nebo x86. Nelze jej instalovat na počítačích s architekturou IA64. Viz Požadavky na systém.

Problémy s kompatibilitou programů

Instalace rozhraní .NET Framework 4.5 nebo jeho vydání bodů selže s kódem chyby 1603 nebo bloky, když je spuštěný v režimu kompatibility programu Windows. Pomocník pro kompatibilitu programů označuje, že rozhraní .NET Framework pravděpodobně nebylo správně nainstalované a vyzve vás k jeho přeinstalaci pomocí doporučeného nastavení (režim kompatibility programu). Režim kompatibility programů mohl nastavit také Průvodce kompatibilitou programu během dřívějšího neúspěšného nebo zrušeného pokusu o spuštění instalačního programu rozhraní .NET Framework.

Instalační program rozhraní .NET Framework nelze spouštět v režimu kompatibility programů. Pokud chcete tento problém blokování vyřešit, musíte použít Editor registru, abyste zajistili, že nastavení režimu kompatibility není povolené v celém systému:

  1. Zvolte tlačítko Start a pak zvolte Spustit.

  2. V dialogovém okně Spustit zadejte "regedit" a pak zvolte OK.

  3. V Editoru registru vyhledejte následující podklíče:

    • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Compatibility Assistant\Persisted

    • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

  4. Ve sloupci Název vyhledejte rozhraní .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 nebo 4.7.2 v závislosti na tom, jakou verzi instalujete, a odstraňte tyto položky. Názvy stahování najdete v článku Instalace rozhraní .NET Framework pro vývojáře .

  5. Znovu spusťte instalační program rozhraní .NET Framework pro verzi 4.5, 4.5.1, 4.5.2 nebo 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 nebo 4.7.2.

Viz také