Zálohové platby pro Česko (rozšíření)

Rozšíření Zálohové platby se v Business Central používá pro vytváření faktur a provádění plateb před dodáním zboží nebo služby. Řešení Zálohové platby pomáhá společnostem plnit zákonné požadavky na evidenci a účtování záloh, včetně požadavků na DPH v České republice.

Funkcionalita Zálohové platby umožňuje přijímat zálohové faktury od dodavatelů, vystavovat zálohové faktury zákazníkům, realizovat zálohové platby včetně plateb podléhajících DPH a čerpat uhrazené zálohy na dokladech. Dále poskytuje legislativou požadované daňové doklady, výstupy pro finanční výkazy a výkazy DPH.

Součástí modulu jsou:

 • prodejní a nákupní zálohové faktury
 • zálohové platby přijaté i vydané
 • daňové doklady a daňový dobropisy k přijatým či vydaným zálohovým platbám

Hlavní funkce modulu:

 • Vytváření prodejních či nákupních zálohových faktur dle nastavení šablon záloh
 • Vytváření záloh z prodejních objednávek na základě procenta nebo zadané částky
 • Návrh záloh do platebního příkazu a na druhé straně úhrada záloh bankou
 • Propojení s modulem Pokladna pro možnost úhrady záloh pokladní hotovostí
 • Vystavení a tisk zálohových daňových dokladů k úhradám záloh a to automaticky nebo ručně
 • Správa čerpání uhrazených záloh konečnou fakturou
 • Možnost uzavření nevyčerpané zálohy, včetně daňového vypořádání
 • Práce s cizí měnou, kurzovými rozdíly mezi zálohovou platbou a fakturou
 • Možnost zrušení přiřazení platby zálohové faktury nebo dodatečné propojení
 • Možnost zrušení propojení konečné faktury se zálohou nebo dodatečné propojení
 • Reporty pro rekapitulaci úhrad a čerpání záloh, reporty pro rekapitulaci DPH ze záloh

Viz také

České lokální funkcionality
Finance