Vytváření a pořádání online průzkumů

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Aplikace Dynamics 365 for Marketing obsahuje aplikaci Průzkumy, s jejíž pomocí můžete navrhovat a publikovat online průzkumy, které je možné integrovat do akcí, marketingových e-mailů a cest zákazníka.

Poznámka

Funkce průzkumů v současné době poskytuje omezenou funkčnost: anonymní průzkumy mohou být přidány do e-mailů, ale nemohou sloužit jako spouštěče v cestách zákazníků a neanonymní průzkumy nejsou podporovány.

V aktuální verzi aplikace Dynamics 365 for Marketing mají Průzkumy formu samostatné aplikace, která se ale provozuje ve stejné databázi jako jiné aplikace Dynamics 365, takže má přístup ke stejným záznamům (například kontaktům a obchodním vztahům), přičemž navržené průzkumy budou dostupné jiným funkcím aplikace Marketing.

K přepínání mezi Průzkumy a jinými aplikacemi Dynamics 365 slouží nabídka výběru aplikací.

Nabídka výběru aplikací

Aplikace Průzkumy poskytuje stejná nastavení a možnosti jako aplikace Hlas zákazníka. Další informace: Online nápověda k Hlasu zákazníka

Viz také

Získání zpětné vazby pomocí průzkumů Hlas zákazníka Seznámení se s ovládáním