Práce se segmenty

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Segmenty použijte k vytvoření skupin souvisejících kontaktů, na které můžete cílit pomocí cest svých zákazníků.

Poznámka

Marketingové segmenty jsou jiné než marketingové seznamy. Další informace: Marketingové segmenty vs. marketingové seznamy

Segmenty v aplikaci Dynamics 365 for Marketing

Segment trhu je kolekce kontaktů, na které se zaměřujete v rámci cesty zákazníka. V některých případech se jednoduše zaměříte na všechny kontakty, které máte, ale většinou na základě demografických nebo firemních dat a jiných okolností zvolíte, na koho se chcete zaměřit. Pokud například otevíráte nový obchod v Pardubicích, budete pravděpodobně propagovat otevírací den tohoto obchodu jen kontaktům, které žijí v okolí Pardubic. Nebo pokud pořádáte výprodej dámských kostýmů, můžete související marketingové e-mailové zprávy odeslat jen kontaktům ženského pohlaví. Podobná rozhodnutí zpravidla ovlivní také způsob komunikace se segmentem z hlediska toho, jaké kanály zvolíte, jaký druh grafiky vyberete, jaký typ argumentů použijete a další.

Aplikace Dynamics 365 for Marketing používá segmenty k cílení cest zákazníka. Většina cest zákazníka začíná dlaždicí segmentu určujícího kolekci kontaktů, které touto cestou projdou. Můžete zde zkombinovat několik segmentů.

Typy segmentů

Segmenty mohou být dynamické, statické a složené.

  • Dynamické segmenty jsou tvořené pomocí logických výrazů, například „všechny kontakty z Prahy“ nebo „všechny kontakty, které fandí Spartě“. Členství v dynamických segmentech se neustále mění na základě nových nebo odebraných kontaktů a aktualizovaných informací o kontaktech.
  • Statické segmenty jsou tvořené statickým seznamem kontaktů vybraných individuálně, nikoli logicky na základě hodnot polí. Pracovníci marketingu a prodeje mohou statický seznam vytvořit a naplnit na základě soukromých znalostí nebo osobních interakcí.
  • Složené segmenty kombinují existující segmenty (v ostrém provozu) pomocí logických operátorů.

Segmenty mohou dále vycházet z profilů nebo interakcí.

  • Profilové segmenty dotazují záznamy profilu uložené v databázi interakcí se zákazníky. Profilové záznamy v databázi Dynamics 365 for Customer Engagement jsou synchronní s databází interakcí se zákazníky a obsahují entity, se kterými běžně pracujete v uživatelském rozhraní aplikace Dynamics 365, jako jsou kontakty, účty, zájemce a další entity, které se rozhodnete synchronizovat.
  • Segmenty interakce dotazují záznamy interakce uložené v databázi interakcí se zákazníky. Každý z těchto záznamů se generuje automaticky a týká se konkrétního záznamu kontaktu. Přístup k záznamům interakcí se používá ke generování různých poznatků zobrazovaných v uživatelském rozhraní aplikace Dynamics 365 for Marketing. Tyto záznamy se však nesynchronizují do databáze Dynamics 365 for Customer Engagement. Generují se jako reakce na interakce kontaktů, jako je otevření e-mailu, kliknutí na odkaz v e-mailu, odeslání formuláře nebo registrace na akci.

Synchronizace segmentů se službami Marketing Insights

Aplikace Dynamics 365 for Marketing funguje společně se sadou externích služeb Marketing Insights, které ke svému fungování využívají svou vlastní externí databázi interakcí se zákazníky a poskytují pokročilé definice segmentů a zákaznické analýzy. Tato integrace je transparentní a výsledkem spolupráce těchto dvou systémů jsou výkonné kombinované funkce. Záznamy kontaktů a marketingové seznamy se mezi těmito dvěma systémy nepřetržitě synchronizují, což službě Marketing Insights umožňuje aplikovat výkonné nástroje pro zpracování a analýzu dat na vaše kontakty a zkombinovat je s informacemi z jiných typů záznamů aplikace Dynamics 365 a informacemi z jiných systémů.

Důležité

Služba Marketing Insights zpracovává měny v členství v segmentech asynchronně, což znamená, že není možné předvídat pořadí, ve kterém budou tyto změny zpracovány. V některých případech, například při zpracovávání velmi rozsáhlých databází, může aktualizace určitého segmentu trvat až šest hodin. Není proto možné spoléhat se na to, že určitý segment bude zpracován před nebo po určitém jiném segmentu. Postupujte proto s opatrností, jestliže chcete sladit průběh souvisejících kampaní a využívat segmenty potlačení.

Před použitím musí být segmenty v ostrém provozu

Při prvním vytvoření je nový segment ve stavu konceptu, což znamená, že je odemčený, abyste mohli pracovat s jeho definicemi a jinými nastaveními, nebudete ho ale moci použít v cestách zákazníka nebo složených segmentech. Až budete připraveni segment použít, musíte ho otevřít a vybrat příkaz Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů, čímž se aktivuje a přejde do stavu ostrého provozu.

Důležité

Při navrhování svého segmentu můžete vybrat odkaz Získat odhadovanou velikost segmentu. Takto získáte odhad počtu kontaktů, které budou tvořit daný segment. Jedná se pouze o odhad, který se může poněkud lišit od skutečné velikosti segmentu. Skutečnou velikost segmentu a počet jeho členů zjistíte až po uvedení segmentu do ostrého provozu.

Pokud segment potřebujete po přechodu do ostrého provozu upravit, otevřete ho a výběrem příkazu Zastavit na panelu příkazů ho vraťte do stavu konceptu.

Další informace: Uvedení publikovatelných entit do ostrého provozu a sledování jejich stavu

Prohlížení, vytváření a správa segmentů

Pokud chcete pracovat se segmenty, přejděte na Marketing > Zákazníci > Segmenty. Otevře se standardní zobrazení seznamu, ve kterém můžete segmenty hledat, řadit, filtrovat, vytvářet a odstraňovat. Otevřením segmentu zobrazíte jeho podrobnosti, nebo výběrem příkazu Nový vytvoříte nový segment.

Karta Obecné pro segmenty

Záznamy segmentů obsahují několik karet pro popis, definici a kontrolu segmentu. Karty se zobrazují jako sada nadpisů pod záhlavím, ve kterém se zobrazuje název segmentu. Výběrem některého z těchto nadpisů přejdete na odpovídající kartu. Jednotlivé karty jsou stručně popsány v následujících pododdílech.

Karta Obecné

Karta Obecné obsahuje obecné informace o segmentu, mezi které patří:

  • Jméno: Zadejte název, podle kterého vy a ostatní tento segment při práci v aplikaci Dynamics 365 snadno poznáte.
  • Typ segmentu: Nastavte, jestli je segment dynamický, statický nebo složený. Toto nastavení určuje, jaké typy nastavení pro naplnění seznamu uvidíte na kartě Definice.
  • Důvod stavu: Udává, jestli je segment ve stavu konceptu, nebo v ostrém provozu. V cestách zákazníka a složených segmentech lze použít jen segmenty v ostrém provozu.

Karta Definice

Pomocí karty Definice určíte členství segmentu. U dynamických segmentů se zde zobrazí tvůrce dotazů. V případě statických segmentů vybíráte konkrétní kontakty po jednom. U složených segmentů zde vytvoříte logiku pro kombinaci existujících segmentů. Další informace o sestavení definice segmentu pomocí této karty najdete v následujících tématech:

Karta Členové

Karta Členové se zobrazí až potom, co segment aspoň jednou uvedete do provozu. Použijte ji k zobrazení kontaktů, které jsou součástí segmentu. Obvykle trvá několik minut, než se karta Členové naplní poté, co uvedete segment do provozu.

Karta Insights

Mnoho typů entit, včetně segmentů, zobrazuje kartu označenou Přehledy po alespoň jednom uvedení záznamu do provozu. Na této kartě jsou zobrazeny výsledky, analýzy, KPI a další informace o tom, jak byl tento záznam použit, a jak s ním interagovaly kontakty. Další informace: Analýza výsledků k získání poznatků z marketingových aktivit

Viz také

Vytvoření segmentu
Vytvoření seznamů odběrů a center odběrů
Uvedení publikovatelných entit do ostrého provozu a sledování jejich stavu