Konfigurace kontaktu pro použití na portálu

Po vyplnění základních informací o kontaktu v aplikaci Dynamics 365 (nebo poté, co necháte uživatele vyplnit přihlašovací formulář na portálu), přejděte na kartu ověřování na webu ve formuláři kontaktu na portálu a proveďte konfiguraci kontaktu pomocí místního ověřování. Další informace o možnostech federovaného ověřování najdete v Nastavení identity ověřování pro portál. Chcete-li konfigurovat kontakt pro portály pomocí místního ověřování, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Zadejte uživatelské jméno.
  2. Na příkazovém pásu karet přejděte na možnost Další příkazy > Změnit heslo.

Dokončete pracovní postup změny hesla a povinná pole budou automaticky nakonfigurována. Po dokončení tohoto postupu bude kontakt nakonfigurován pro vaše portály.

Viz také

Pozvání kontaktů na vaše portály
Nastavení identity ověřování pro portál