Kontakt s komunitami pomocí komunitního portálu

Udržujte silnou angažovanost svých zákazníků tím, že budete podporovat růst komunity, publikovat články, shromažďovat názory uživatelů a jednat na základě uživateli poskytnutých nápadů. Pomocí předem připravených řešení, jež jsou k dispozici s portály, můžete provádět toto:

  • Umožňujte uživatelům udržovat konverzace pomocí publikování příspěvků na fóru. Fórum může obsahovat několik témat, také známých jako vlákna, na které může reagovat mnoho uživatelů. Další informace: Nastavení a moderování fór

  • Spravujte více podnikových nebo komunitních blogů na jediném portálu s více autory na jeden blog. Další informace: Správa blogů

  • Zapojujte se a získávejte zpětnou vazbu od vaší komunity, včetně nápadů, hlasů a komentářů k návrhům. Další informace: Crowdsourcové nápady

Viz také

Vytvoření motivu pro portál
Konfigurace portálu Dynamics 365