Znovuotevření zájemce (Sales a Sales Hub)

Skvělé zprávy! Zájemce, o kterém jste si mysleli, že nejeví zájem, vás kontaktoval a vypadá to, že chce nakonec uskutečnit obchod. Za předpokladu, že jste vyřadili zájemce (namísto odstranění), budete jej moci znovu otevřít bez nutnosti opětovného zadávání již shromážděných informací.

  1. V seznamu zájemců zvolte šipku dolů a vyberte zobrazení Uzavření zájemci.

    Zobrazení uzavřených zájemců v aplikaci Dynamics 365 for Sales

  2. Vyberte zájemce, kterého chcete znovu otevřít, a poté zvolte Znovu aktivovat zájemce.

    Zobrazení opětovné aktivace zájemce v aplikaci Dynamics 365 for Sales

Viz také

Vytvoření nebo úprava zájemce
Jak postupovat, pokud již nepracujete se zájemcem?