Vytvoření interaktivní cesty zákazníka s aktivačními událostmi a registrací

V části Vytvoření jednoduché cesty zákazníka se zasíláním e-mailových zpráv jste vytvořili nejjednodušší možnou cestu zákazníka, při které je e-mailová zpráva jednoduše odeslána všem kontaktům v segmentu. Nyní se budeme cestami zákazníka zaobírat poněkud hlouběji, abyste zjistili, jak přidávat interaktivní funkce a rozhodovací body začleňováním cílových stránek a aktivačních událostí do návrhu.

 1. Přejděte na Marketing > Realizace marketingu > Marketingové e-maily a vytvořte novou e-mailovou zprávu podobným způsobem, jakým jste to provedli v části Vytvoření marketingového e-mailu a přechod na ostrý provoz. Nezapomeňte zahrnout veškeré minimální požadavky, jako jsou jméno, předmět, odesílající kontakt, odkaz na centrum odběrů a fyzická adresa odesílatele, ale ještě nepřecházejte na ostrý provoz.

  Tip

  Tentokrát zvažte možnost volby neprázdné šablony e-mailu. Tyto šablony obsahují nejen ukázkový obsah, grafiku a rozložení sloupců, ale také zahrnují veškeré povinné prvky, jako jsou odkaz na centrum odběrů a fyzická adresa.

 2. Tato zpráva pozve příjemce k bezplatnému stažení souboru z vašeho webu. K bezplatnému stažení musí příjemci navštívit cílovou stránku, odeslat formulář a poté počkat na následný e-mail, který bude obsahovat odkaz na soubor ke stažení. (Obsah zprávy by za normálních okolností vše vysvětlil, ale pro účely tohoto cvičení to není nutné.) Přetáhněte prvek návrhu Marketingová stránka z karty Sada nástrojů na plátno návrhu, aniž byste předtím zavřeli novou e-mailovou zprávu.
  Přidání prvku marketingové stránky do zprávy

 3. Když přesunete prvek Marketingová stránka na požadované místo, bude automaticky vybrán a otevře se karta Vlastnosti, na které se zobrazí jeho nastavení.
  Přiřazení stránky k prvku stránky

  Do pole Marketingová stránka zadejte název cílové stránky, kterou jste vytvořili v části Vytvoření cílové stránky s formulářem (nebo jakoukoli jinou platnou cílovou stránku).

 4. Pokračujte následovně nastavením stylu a formátu tlačítka:

  • Upravte text tlačítka a jeho styl přímo na plátně pomocí plovoucího panelu nástrojů stejným způsobem jako v případě prvku Text. Můžete zadat text, jako například Klikněte sem a poté se zaregistrujte pro stažení.

  • Na kartě Vlastnosti zvolte barvu pozadí, barvu textu, výšku a šířku tlačítka.

   Prvek stránky s použitými styly

 5. Stejně jako předtím uložte zprávu výběrem možnosti Uložit, zvolte Zkontrolovat chyby, odstraňte veškeré případné problémy a poté vyberte Přejít na ostrý provoz.

 6. Vytvořte další dva marketingové e-maily:

  • Zpráva s odkazem na soubor ke stažení: Tato zpráva bude odeslána poté, co kontakt odešle formulář na cílové stránce. Zachovejte předmět Děkujeme vám za registraci, zde je váš odkaz na soubor ke stažení, ale s obsahem si nyní nedělejte příliš velké starosti. (Ve skutečném projektu byste sem začlenili odkaz na slibovaný soubor ke stažení.)

  • Následná zpráva: Tato zpráva bude odeslána, pokud kontakt ani po několika dnech neodešle formulář. Zachovejte předmět Nenechte si ujít, ale s obsahem si nyní nedělejte příliš velké starosti. (Ve skutečném projektu byste zde zopakovali většinu původní nabídky.)

   Nezapomeňte zahrnout veškeré povinné prvky a uvést každý z nich do ostrého provozu.

 7. Přejděte na Marketing > Realizace marketingu > Cesty zákazníka a vytvořte novou cestu zákazníka podobným způsobem, jakým jste to provedli v části Vytvoření jednoduché cesty zákazníka se zasíláním e-mailových zpráv. Stejně jako předtím proveďte následující kroky:

  • Umístěte dlaždici Skupina segmentů na první pozici a nakonfigurujte její vnořenou dlaždici Segment tak, aby odkazovala na segment testovacích kontaktů, který jste vytvořili v části Vytvoření dynamického segmentu.

  • Přidejte dlaždici E-mail bezprostředně za dlaždici Skupina segmentů a nakonfigurujte ji tak, aby odkazovala na první e-mailovou zprávu, kterou jste vytvořili pro toto cvičení (s tlačítkem cílové stránky).

   Cesta zákazníka s jednoduchou e-mailovou kampaní

 8. Přestože e-mailová zpráva obsahuje odkaz na cílovou stránku, pro cestu je tento odkaz neznámý, a neznámá je pro ni dokonce i samotná cílová stránka. Tato cesta by měla reagovat na odeslání dat z cílové stránky, takže potřebujete odkazovat na stránku a propojit ji se zprávou vnořením dlaždice marketingové stránky pod dlaždici e-mailu. Přetáhněte dlaždici Marketingová stránka z karty Sada nástrojů a umístěte ji přímo na dlaždici Marketingová e-mailová zpráva.
  Přidání marketingové stránky do dlaždice e-mailu

 9. Rozbalte dlaždici Marketingová e-mailová zpráva výběrem tlačítka pro rozbalení, které se nachází v jejím pravém dolním rohu. Nyní můžete spatřit dlaždici Marketingová stránka, kterou jste právě přidali.
  Přiřazení marketingové stránky k dlaždici stránky

  Vyberte dlaždici Marketingová stránka, otevřete kartu Vlastnosti a proveďte následující nastavení:

  • Marketingová stránka: Zadejte název cílové stránky, kterou jste vytvořili v části Vytvoření cílové stránky s formulářem.
  • Jméno: Nastavte hodnotu, která vám později umožní stránku rozpoznat (například Stránka registrace pro bezplatné stažení).
 10. Nyní přidejte dlaždici aktivační události. Dlaždice aktivačních událostí přidají do cesty interaktivitu rozdělením posloupnosti a stanovením logických kritérií pro rozhodování, kterou cestou se jednotlivé kontakty vydají. Přetáhněte dlaždici Aktivační událost z karty Sada nástrojů do prostoru bezprostředně vpravo od dlaždice Marketingová e-mailová zpráva.
  Přidání dlaždice aktivační události

 11. Vyberte novou dlaždici Aktivační událost na plátně a poté otevřete kartu Vlastnosti.
  Nastavení časového limitu aktivační události

  V poli Časový limit nastavte, jak dlouho budou kontakty čekat na této dlaždici, než budou odeslány cestou pro hodnotu nepravda (spodní cesta), pokud neodešlou registrační formulář. Typická hodnota časového limitu jsou tři dny, ale nejlepší volba závisí na skutečných okolnostech.

 12. Ponechejte vybranou dlaždici Aktivační událost a otevřenou kartu Vlastnosti a vyberte +Nové vedle záhlaví Nastavit pravidla.
  Přidání pravidla aktivační události

 13. Tím přidáte nové pravidlo s názvem Pravidlo 1 pro aktivační událost.
  Definování pravidla aktivační události

  Proveďte následující nastavení pro Pravidlo 1:

  • Zdroj: Zvolte název dlaždice Marketingová stránka, kterou jste přidali k dlaždici Marketingová e-mailová zpráva (navrhli jsme Stránka registrace pro bezplatné stažení). Uvědomte si, že toto pole odkazuje na název dlaždice, nikoli na název vlastní marketingové stránky.

  • Podmínka: Nastavte Registrace uživatele.

   Tento výraz bude vyhodnocen jako pravdivý, jakmile kontakt odešle platné informace pomocí odkazované cílové stránky. Každý kontakt bude čekat na této dlaždici aktivační události, dokud její logika nevyhodnotí stav hodnotou pravda nebo dokud neuplyne časový limit (podle toho, co nastane dříve). Jakmile kontakt splní požadavky, bude odeslán cestou pro hodnotu pravda (horní cesta). Pokud dříve vyprší časový limit, kontakt bude místo toho odeslán cestou pro hodnotu nepravda (spodní cesta).

   Tip

   V závislosti na typu dlaždic, které jsou dostupné společně s posloupností vedoucí k aktivační události, je možné použít mnoho typů pravidel aktivačních událostí. Můžete například definovat aktivační událost, když kontakt právě otevře cílovou stránku. Definovat aktivační událost můžete také v samotné e-mailové zprávě, když kontakt vybere odkaz nebo otevře zprávu. Můžete rovněž vytvořit složitou logiku přidáním několika pravidel, která zkombinujete pomocí operátorů AND a OR.

 14. Přidejte další dvě dlaždice Marketingová e-mailová zpráva za aktivační událost, jednu do horní cesty a jednu do spodní cesty.
  Přidání dlaždice e-mailu do každé cesty

  Nakonfigurujte je následovně:

  • Horní dlaždice: Tato zpráva bude odeslána kontaktům, které odešlou formulář (když bude aktivační událost vyhodnocena hodnotou pravda). Nakonfigurujte ji tak, aby odeslala zprávu s odkazem na soubor ke stažení, kterou jste vytvořili dříve v tomto postupu.

  • Spodní dlaždice: Tato zpráva bude odeslána kontaktům, které neodešlou formulář během tří dnů od přijetí původní nabídky. Nakonfigurujte ji tak, aby odeslala následnou zprávu s připomenutím, kterou jste vytvořili dříve v tomto postupu.

   Tip

   Pro účely tohoto cvičení můžete zde skončit. Ve skutečné kampani byste ve spodní cestě pravděpodobně zopakovali většinu této posloupnosti, abyste měli následné připomenutí, a poté by následovala aktivační událost čekající na odeslání údajů ze stránky. Stejnou cílovou stránku a zprávu s odkazem na soubor ke stažení můžete použít opakovaně.

   Příklad dokončení následné cesty

 15. Uložte cestu zákazníka. Poté, jak jste učinili již předtím, přejděte na kartu Obecné a přiřaďte cestě název a plán. Nakonec vyberte Zkontrolovat chybyPřejít na ostrý provoz. Další informace: Vytvoření jednoduché cesty zákazníka se zasíláním e-mailových zpráv

Viz také

Vytvoření jednoduché cesty zákazníka
Generování aktivit z cesty zákazníka
Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing
Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní
Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka
Práce se segmenty