Přehled marketingových e-mailových zpráv

Než v Dynamics 365 Marketing začnete vytvářet marketingové e-maily, měli byste pochopit, proč jsou tak důležitým nástrojem vašich marketingových kampaní. Po vytvoření vhodného návrhu zaměřeného na určitý segment cílové skupiny si zobrazíte jeho náhled a před přechodem na ostrý provoz zkontrolujete chyby. Prostřednictvím pokročilých operací, jako je sloučení databázových hodnot, přidání dynamického obsahu a zavedení programovací logiky, můžete jemně doladit dosah a účinnost svého sdělení.

Jak marketingové e-maily v aplikaci Dynamics 365 Marketing fungují

Marketingový e-mail funguje poněkud jinak než posílání zpráv mezi osobami, které už používáte. Zde jsou některé z nejdůležitějších rozdílů:

 • Marketingové e-mailové zprávy jsou cílené na celé segmenty trhu, každá zpráva je ale individuální
  Marketingové e-mailové zprávy nejsou pouhými standardními zprávami s obrovským množstvím adres v polích Komu nebo Skrytá kopie. Dlouhé seznamy příjemců se obtížně zpracovávají a analyzují, přičemž takové zprávy se zpravidla zachytí spamovými filtry a vašim kontaktům se vůbec nedoručí. V Dynamics 365 Marketing zacílíte jediný návrh marketingové e-mailové zprávy na celý marketingový segment, ale každá individuální zpráva je přizpůsobena jednotlivým příjemcům a postupně odeslána vaší organizací příjemci.
 • Funkce hromadné korespondence umožňují individuální a dynamický obsah
  Při návrhu můžete do zpráv začlenit informace, které jsou přizpůsobené jednotlivým příjemcům. Každá doručená zpráva může například obsahovat jméno příjemce nebo jiný obsah, který se mění v závislosti na jeho pohlaví, lokalitě, stavu preferovaného zákazníka nebo jiných údajích z databáze vašich kontaktů. Tyto individualizované prvky mohou významně zvýšit míru, s jakou příjemci e-mail otevřou a zareagují na něj.
 • Marketingové e-mailové zprávy jsou hostované v marketingových službách, takže je nestačí jen odeslat, ale musíte je „uvést do ostrého provozu“.
  Zprávy v ostrém provozu jsou hostovány marketingovou službou spojenou s instancí aplikace Dynamics 365 Marketing, kde jsou neustále připraveny k individuálnímu přizpůsobení a k jejich odeslání jednotlivým příjemcům. Marketingovou e-mailovou zprávu v ostrém provozu si můžete představit jako hlavní dokument, který se nachází na serveru a obsahuje zpravidla aktivní logiku, připravený ke generování a odesílání jednotlivých e-mailových zpráv, pokud je zavolán z cesty zákazníka.
 • Povinný obsah a automatická kontrola chyb pomáhají zlepšit doručitelnost a zajišťují dodržování předpisů
  Když se zprávu pokusíte uvést do ostrého provozu, zkontroluje systém běžné technické chyby a ověří, zda zpráva obsahuje všechen povinný obsah. Mezi povinný obsah patří funkce, které pomohou zachovat reputaci e-mailů od vaší organizace a které jsou ve většině zemí a oblastí zpravidla vyžadované předpisy pro e-mailový marketing (jako je nařízení CAN-SPAM v USA). K povinným funkcím patří odkaz na centrum odběrů (který kontaktům umožňuje správu odběru vašich e-mailů), fyzická adresa organizace, předmět zprávy a platná zpáteční adresa.
 • Vytvoření cesty zákazníka pro zasílání zpráv cílovému segmentu
  Jakmile je e-mailová zpráva v ostrém provozu, je připravena k použití v cestě zákazníka. Cesta zákazníka určuje cílový segment (což je strategicky vybraný seznam kontaktů) a obsahuje logiku pro práci s tímto segmentem. Cesta zákazníka může například cílit na segment kontaktů, které bydlí v Praze, a začínat odesláním e-mailové zprávy oznamující nějakou akci v tomto městě. V cestě zákazníka se pak použije „aktivační událost“, která oddělí kontakty zaregistrované na akci od těch, kteří se nezaregistrovali; zákazníci, kteří se zaregistrovali, automaticky obdrží e-mail s poděkováním, zatímco ti, kteří se do týdne nezaregistrovali, obdrží e-mail s připomenutím. Taková cesta zákazníka vyžaduje tři e-mailové zprávy (pozvání, poděkování a připomenutí), které musí být před spuštěním cesty zákazníka v ostrém provozu.
 • Jednu marketingovou e-mailovou zprávu lze použít v několika marketingových kontextech
  Kromě možnosti sloučení informací o příjemcích a jiného dynamického obsahu lze jednotlivé marketingové e-mailové zprávy přizpůsobit různým marketingovým kontextům definovaným nastaveními obsahu, která jsou přiřazená k jednotlivým cestám zákazníka, kde se používají. Příkladem kontextu mohou být odkazy na stránky podpory (jako jsou stránky s centrem odběrů a pro přeposlání), vaše poštovní adresa, odkazy na sociální sítě a další. Díky tomu můžete jednu e-mailovou zprávu v ostrém provozu použít v několika různých cestách zákazníka nebo kampaních.
 • Zobrazení a analýza výsledků zpráv
  Dynamics 365 Marketing sleduje, co se s odeslanou marketingovou zprávou děje, a zaznamenává, když jednotlivé kontakty tuto zprávu otevřou, kliknou na odkaz nebo ji přepošlou. Systém sleduje otevření zpráv začleněním jedinečného webového majáku do každé zprávy (aby fungoval, musí příjemci načíst obrázky). Pro každý odkaz obsažený v původním návrhu zprávy vytvoří aplikace Dynamics 365 Marketing odkaz pro přesměrování, který je pro každého příjemce jedinečný, takže všechna klepnutí se budou směrovat prostřednictvím aplikace Dynamics 365 Marketing, která zaznamená ID zprávy a kontaktu a předá kontakt řádné původní adrese URL. Výsledky a analýzu těchto a dalších detailů můžete zobrazit seskupené podle cesty zákazníka, e-mailové zprávy, šablony e-mailu a dalších. Více informací: Analýza výsledků k získání poznatků z marketingových aktivit
 • Místo povolení předávat zprávy přímo z e-mailového klienta byste měli poskytnout formulář pro jejich předávání.
  Aplikace Dynamics 365 Marketing nabízí funkci pro předávání zpráv, kterou by měly kontakty používat, pokud chtějí sdílet vaši zprávu s přáteli nebo kolegy. Je to proto, že systém sleduje, když kontakt přepošle zprávy pomocí formuláře Přeposlat příteli, ale nikoli, když kontakty jednoduše přepošlou zprávu pomocí svého standardního e-mailového klienta. Zprávy přeposílané pomocí e-mailového klienta budou obsahovat webový maják a přizpůsobené odkazy původního příjemce, takže vaše e-mailové výsledky budou zobrazovat veškeré interakce s těmito přeposlanými zprávami, jako je to provedeno také původním příjemcem. —Pokud však kontakt použije formulář přeposlání příteli, aplikace Dynamics 365 Marketing vygeneruje nový webový maják a přizpůsobené přesměrovací odkazy pro každou přeposílanou zprávu.

Přehled postupu: Jak vytvořit marketingový e-mail a uvést ho do ostrého provozu

Níže najdete přehled obecného postupu vytvoření a odeslání marketingového e-mailu. Úplné podrobnosti jsou v souvisejících tématech.

 1. Přejděte na Marketing > Realizace marketingu > Marketingové e-maily. Tím otevřete zobrazení seznamu marketingových e-mailů.

 2. Výběrem možnosti Nová vytvořte novou zprávu.

 3. Zvolte některou šablonu, která určuje základní formát zprávy.

 4. Navrhněte zprávu pomocí myší ovládaného návrháře nebo editoru HTML.

 5. Přidejte do zprávy přesvědčivý Předmět.

 6. Na kartě Náhled a odesláním testovacích zpráv si prohlédněte náhled zprávy.

 7. Průběžně si práci ukládejte. Zpráva zůstane ve stavu konceptu, dokud ji neuvedete do ostrého provozu.

 8. Spusťte u zprávy kontrolu chyb. Tím ověříte, že jsou začleněné všechny povinné prvky a že jste nevytvořili neplatný kód. Při nalezení chyb se zobrazí chybové zprávy s pokyny, jak tyto chyby opravit. Podle pokynů opravte chyby a opakujte kontrolu chyb, dokud zpráva úspěšně neprojde.

 9. Vyberte Přejít na ostrý provoz. Součástí tohoto procesu je automatická závěrečná kontrola chyb, takže zprávu neuvedete do ostrého provozu, dokud tímto testem úspěšně neprojde.

 10. Zpráva je teď v ostrém provozu a připravená na serveru, ale zatím není adresovaná ani odeslaná; toho dosáhnete tak, že ji přidáte do cesty zákazníka.

 11. Zkontrolujte výsledky e-mailů a zjistěte informace vycházející z toho, jak kontakty interagují se zprávami.

Viz také

Kurz: Vytvoření marketingového e-mailu a jeho uvedení do ostrého provozu
Vytvoření nového e-mailu a navržení jeho obsahu
Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv
Nastavení odesílatele, příjemce a právního označení
Kontrola práce pomocí náhledů a testovacích odeslání
Proveďte kontrolu chyb, přejděte na ostrý provoz a dokončete nasazení