Hybridní objednávky odběratele

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Hybridní objednávka odběratele je jedna objednávka, která obsahuje produkty, které si může zákazník odnést z obchodu, jakož i výrobky, které budou dodány nebo vyzvednuty později.

V 365 Microsoft Dynamics 365 for Operations - Retail můžete vybrat buď realizaci všech produktů nebo vybraných produkty pro objednávku zákazníka. Řádky produktu označené jako řádky k provedení, jsou automaticky fakturovány po vytvoření objednávky. Podobně to platí pro objednávku, která má být vyzvednuta po vytvoření objednávky. Částka splatná u hybridních objednávek je určena přidáním procenta zálohy k řádkám produktu pro vyskladnění a dodávku s plnou částkou prováděcích linek. U hybridních objednávek systém přepíná mezi režimem objednávky zákazníka a režimem Cash and Carry takto:

  • Pokud mají všechny produkty v košíku hodnotu Provádět dodávku, objednávka bude zpracovávána jako transakce Cash and Carry.
  • Pokud některé nebo všechny řádky v košíku jsou nastaveny na hodnotu Vybrat nebo Expedice dodávky, objednávka bude zpracovávána jako transakce objednávky zákazníka.

Pokud je vybrán řádek nákupního košíku a je vybraná možnost Zvolené vyskladnění, Vybraná expedice, nebo Vyvézt vybrané, je s touto metodu doručení nastaven pouze konkrétní řádek košíku. V takovém případě bude tok operace pokračovat obvyklým způsobem. Pokud jsou ale možnost Zvolené vyskladnění, Vybraná expedice, nebo Vyvézt vybrané vybrány bez výběru řádku košíku, otevře se nová stránka se seznamem všech řádků košíku. Na této obrazovce můžete vybrat více řádků najednou k nastavení způsobu dodání. Při použití této metody pro výběr řádků bude přepsána jakákoli předchozí metoda doručení, která byla přiřazena k řádku.

Viz také

Přehled objednávek odběratele