Finanční výkaznictví v aplikaci Finance and Operations

Finanční výkaznictví v aplikaci Finance and Operations je nástroj, pomocí kterého mohou pracovníci v oblasti financí a obchodu vytvářet, spravovat, nasazovat a kontrolovat finanční výkazy. Obchází omezení tradičních sestav a pomáhá efektivně navrhnout různé typy sestav.

Finanční výkaznictví zahrnuje podporu dimenzí. Proto jsou segmenty účtu nebo dimenze okamžitě k dispozici. Žádné další nástroje nebo konfigurační kroky nejsou požadovány.

Nastavení finančního výkaznictví

Stránka Nastavení finančního výkaznictví obsahuje seznam všech finančních dimenzí v systému. Hlavní kniha > Nastavení hlavní knihy > Nastavení finančního výkaznictví.

Stránka Nastavení finančního výkaznictví má dvě části, které určují data vykazovaná ve finančním výkaznictví:

Karta Dimenze – Vzhledem k tomu, že různé společnosti používají různé dimenze a účetní struktury, nelze určit pořadí, ve kterém uživatelé potřebují zobrazit všechny finanční dimenze v sestavách. Tato stránka vám umožní nastavit pořadí, ve kterém si přejete zobrazovat finanční dimenze při tvorbě a zobrazení sestavy ve finančním výkaznictví.

Karta Atributy je místem, kde můžete zvolit, zda chcete použít možnosti Dodavatelé a Odběratelé jako atributy pro účely filtrování a návrhu sestav. Vykazování na úrovni dodavatele a odběratele bude užitečné pouze tehdy, pokud nezadáte do jednoho dokladu při zaúčtování transakcí více dodavatelů a odběratelů. Výběr dodavatele anebo odběratele přidá další čas pro integraci.

Součásti finančního výkaznictví

Následující součásti finančního výkaznictví umožňují snadné vytváření, zobrazování a plánování sestav.

Součást Funkce Doplňkové informace
Návrhář sestav Vytváření stavebních bloků sestav, které v kombinaci definují a generují sestavy. Průvodce sestavou provádí méně zkušené uživatele procesem návrhu. Pokročilí uživatelé mohou vytvořit nové stavební bloky sestav nebo upravit existující stavební bloky podle svých potřeb.
Plánování sestav Naplánujte jednu sestavu nebo skupinu sestav tak, aby se generovala v pravidelných intervalech. Generování finanční sestavy

Funkce

Funkce popis
Flexibilita navrhování sestav Návrhář sestav zahrnuje následující možnosti vykazování při navrhování sestavy:
 • ukládat kombinace dimenzí a znovu používat dimenze pro více sestav;
 • řídit způsob formátování a zobrazování popisů dimenzí;
 • Rozpoznejte účty nebo dimenzí, které byly vynechány ve stavebních blocích sestavy.
 • Formátování záhlaví pro klouzavé prognózy.
Spolupráce při vytváření finančních sestav Následující funkce pomáhají spravovat generování a distribuci sestav:
 • plánování automatického generování sestav s denní, týdenní, měsíční nebo roční pravidelností;
 • export do formátu jen pro čtení XPS, který poskytuje lepší zabezpečení dokumentů s digitálními podpisy;
 • export do listu aplikace Microsoft Excel;
 • pokud chcete sdílet sestavy, můžete vytvářet e-mailové zprávy, které obsahují odkazy na sestavy.
Prohlížení interaktivních sestav Interaktivní funkce umožňují provádět následující úlohy:
 • Změna data sestavy pro sestavu, kterou prohlížíte.
 • Změna měny sestavy, kterou prohlížíte.
 • Zobrazení sestavy v souhrnném zobrazení nebo podrobném zobrazení.
 • Přidání filtrů dimenze pro omezení obsahu sestavy na specifickou dimenzi nebo kombinaci dimenzí.
 • Přidání filtrů atributu pro omezení obsahu sestavy na specifický atribut nebo kombinaci atributů.

Viz také

Generování finanční sestavy