Noví nebo aktualizovaní průvodci úkolem (květen 2016)

Tento článek uvádí seznam nových nebo aktualizovaných průvodců úkolem vydaných pro knihovnu Microsoft APQC Unified Library (květen 2016 – všechny jazyky) pro aplikaci Microsoft Dynamics AX. Nebyly vydány žádné nové knihovny Začínáme.

Průvodci úkolem v knihovně APQC Unified Library pro Microsoft Dynamics AX (květen 2016 – všechny jazyky)

Knihovna APQC Unified Library (květen 2016) obsahuje průvodce úkolem, kteří jsou určeni k použití pro nápovědu v aktualizaci aplikace Microsoft Dynamics AX pro květen 2016 a vydání aplikace Microsoft Dynamics AX pro únor 2016. Lokalizované verze průvodců úkolem vydaných v knihovně APQC Unified Library (únor 2016) jsou momentálně k dispozici v této knihovně. Další informace o tom, jak připojit systém nápovědy ke knihovně průvodců záznamem úloh viz Začínáme s nápovědou. Poznámka: Hvězdička (\*) vedle názvu řádku pro modelování podnikových procesů (BPM) označuje, že průvodce úkolem pro tento obchodní proces byl vytvořen pro aktualizaci Dynamics AX pro květen 2016 a není podporován v dřívějších verzích aplikace Microsoft Dynamics AX.

Funkce země nebo oblasti

Řádek BPM Země / oblast
Nastavení pro elektronické fakturování OIOUBL Dánsko
EUR-00002 Generování prohlášení Intrastat EU Evropa
EUR-00002 Přenos transakcí do systému Intrastat Evropa
FR-00004 Aktualizace způsobu platby pro odběratele Evropa
Vytvoření platebních metod odběratelů Francie
FR-00003 Kódy NAF a čísla Siret Francie
FR-00004 Schválit a zaúčtovat vystavení cizí směnky Francie
Konfigurace parametrů zrychleného odpisu a účetních profilů Japonsko
Konfigurace parametrů a nastavení souhrnné faktury pro závazky Japonsko
Vytvoření dokumentu zrychleného odpisu a zadání údajů o využití Japonsko
Vytvoření skupiny jednotky CGU a jednotek generování hotovosti Japonsko
Vyřazení dlouhodobého majetku s položkou snížení hodnoty Japonsko
MY-00004 Spravovat dluhopisy a dobropisy dodavatele pro daň GST Singapur, Malajsie a Thajsko

Přístup k datům

Řádek BPM Země / oblast
Konfigurace finančního sdílení dat mezi společnostmi Globální

Elektronické výkaznictví

Řádek BPM Země / oblast
Konfigurace cílů ER Globální
Návrh konfigurace ER pro generování sestav ve formátu OPENXML Globální
Generování elektronických dokumentů ER pro platby za použití konfigurace formátu Globální
Import konfigurace ER ze služby Lifecycle Services Globální
\*Elektronické vykazování – volba poskytovatele služeb Globální
Upgrade formátu ER přijetím nové základní verze tohoto formátu Globální
Odeslání konfigurace ER do služby Lifecycle Services Globální

Správa lidského kapitálu

Řádek BPM Země / oblast
Distribuce dotazníku pomocí plánování Globální
Nastavení pozic Globální

Řízení zásob

Řádek BPM Země / oblast
Definování výchozího nastavení objednávky pro položky Globální
Nastavení předpokladů pro správu neshody Globální

Výroba

Řádek BPM Země / oblast
Kopírovat z existující receptury vedlejší produkty Globální
Vytvoření kanbanového pravidla události na řádku kusovníku Globální
Vytvoření náhradního kanbanového pravidla Globální
Vytvoření kanbanového pravidla odběru Globální
Spuštění úloh kanbanových procesů Globální
Plánování výrobní zakázky Globální
Seřazení produkčních úloh pro procesní výrobu Globální
Aktualizace stavu kanbanu Globální

Hlavní plánování

Řádek BPM Země / oblast
Vytvoření plánu pro pracoviště Globální
Vytvoření plánu pracoviště Globální
Sledování běhu hlavního plánování Globální

Správa organizace

Řádek BPM Země / oblast
Vytvoření právnické osoby Globální
Vytvoření organizační hierarchie Globální
Nastavení jednotlivých číselných řad Globální

Zásobování a zdroje

Řádek BPM Země / oblast
Schválení dodavatelů pro konkrétní produkty Globální
Vytvoření nákupní objednávky Globální
Vytvořit požadavek na nabídku Globální
Zadání a srovnání požadavků na nabídky a zvolení nejlepších smluv Globální

Informace o produktu a konfiguraci

Řádek BPM Země / oblast
Vytvořit nový produkt Globální
Vytvoření konfigurace založené na dimenzích Globální
Vytvoření předem definovaných variant produktů Globální
Vytvoření kritérií pro výběr prodejní ceny Globální
Zadání objednávky pro konfigurovatelné produkty Globální
Nastavení ocenění podle atributů pro konfigurovatelné produkty Globální

Maloobchodní a velkoobchodní prodej

Řádek BPM Země / oblast
Přiřazení úloh Globální
Konfigurace a spuštění opakované úlohy pro aktualizaci zásob Globální
Cross dock produkty z přijímacího skladu do obchodu Globální
Zadání produktů z distribučního centra do obchodu pomocí metody buyer's push Globální

Zabezpečení

Řádek BPM Země / oblast
Přiřadit uživatelů k rolím zabezpečení Globální

DPH

Řádek BPM Země / oblast
Vypočet a úprava prodejní daně pro fakturu dodavatele Globální
Vytvoření platby DPH Globální
Vytvoření transakcí DPH v dokladech Globální
Nastavení účetních skupin pro DPH Globální
Nastavení daňových úřadů Globální
Nastavit kódy DPH Globální
Nastavení skupin DPH a skupin DPH položky Globální
Nastavit kódy vykazování DPH Globální
Nastavit období vyrovnání DPH Globální
Nastavení srážkové daně Globální
Zobrazit zaúčtované transakce DPH Globální

Zabezpečení

Řádek BPM Země / oblast
Vytvoření nových uživatelů Globální
Identifikace a vyřešení konfliktů v dělení zodpovědnosti Globální
Nastavení dělení zodpovědnosti Globální

Sklad a doprava

Řádek BPM Země nebo oblast
Konfigurace zpracování vlny Globální
\*Ohlášení za dokončené pro umístění bez řízení na základě registračních značek Globální
Vytvoření procesu doplnění metodou min/max Globální
Nastavení vytváření kontejnerů Globální
Nastavení ručního balení Globální
Nastavení omezení přepravy pro položku Globální
\*Nastavení zásad práce ve skladu Globální

Viz také

Noví průvodci úkolem (únor 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (srpen 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (listopad 2016)