Refundace odběratelům

Tento článek vysvětluje, jak lze vytvořit transakce refundace pro skupinu odběratelů. Jestliže u odběratele figuruje kreditní zůstatek, můžete refundovat kladné zůstatky množství zůstatku odběratele.

Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.

Předpoklad Popis
Určete minimální částku refundace pro právnickou osobu. Na stránce Parametry pohledávek v části Hlavní v poli Minimální refundace zadejte minimální množství, které může být vráceno u přeplatků odběratele.
Volitelné: přidejte účet dodavatele pro každého odběratele, kterému lze refundovat. Na stránce Odběratelé na pevné záložce Různé podrobnosti v poli Účet dodavatele vyberte účet dodavatele pro odběratele.

Při vytváření transakcí refundace bude vytvořena faktura dodavatele s částkou kreditního zůstatku. Proces refundace odstraní kreditní zůstatek účtu odběratele a vytvoří zůstatek splatnosti pro účet dodavatele, který odpovídá odběrateli.

  1. V modulu Pohledávky můžete spustit proces Refundace.

  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • Chcete-li provést refundaci pro konkrétní účty odběratele, klikněte na volbu Zvolit a zadejte do dotazu požadované účty odběratele.
    • Chcete-li provést refundaci pro všechny účty odběratele, klepněte na volbu OK.

    Částky úvěru jsou převedeny na účty dodavatelů daných odběratelů a jsou zpracovány jako běžné platby. Pokud některý odběratel nemá účet dodavatele, automaticky se pro odběratele vytvoří jednorázový účet dodavatele.

  3. K zobrazení transakcí refundace, které byly vytvořeny pomocí periodické úlohy, použijte stránku Refundace.

  4. V části Závazky vytvořte platbu pro faktury dodavatele, které byly vytvořeny procesem refundace.