Zaúčtování pomocí odvozených knih

Tento článek popisuje, jak lze používat odvozené knihy.

Jestliže zaúčtujete transakce pro oceňovací model obsahující odvozené knihy, zaúčtují se transakce odvozených knih automaticky z deníků, nákupních objednávek či volných faktur. Když ale připravíte transakce primární knihy v deníku dlouhodobého majetku, můžete zobrazit a změnit částky odvozených transakcí před jejich zaúčtováním.

  • Některé účty, například účet DPH a účty odběratelů nebo dodavatelů, se aktualizují pouze jednou zaúčtováním primární knihy. Transakce odvozené knihy jsou zaúčtovány na účtech, které byly definovány pro odvozenou knihu na stránce Účetní profily dlouhodobého majetku.
  • Jako možnost Typ transakce pro odvozené knihy se často používá možnost Pořízení. Tuto možnost použijte v případě, že se má kniha a odvozená kniha použít pro dlouhodobý majetek od doby jeho akvizice.
  • Pro typ transakce lze také použít jiné hodnoty. Když mají například primární kniha a odvozené knihy stejné intervaly s ohledem na prodej nebo likvidaci, jsou pro nastavení odvozené knihy odpisů k dispozici všechny typy transakcí dlouhodobého majetku.

Varování

Odpisy zaúčtované v odvozené knize odpisů budou na stejnou částku, která byla zaúčtována v primární knize. Pokud se metody odpisu u jednotlivých knih liší, neměly by být vytvářeny transakce odpisů pomocí odvozeného procesu. |

Příklad

Níže naleznete informace popisující nastavení transakcí pořízení s funkcí odvozené knihy.

  1. Vytvořte knihy na stránce Knihy.

    • Kniha pro účetnictví: OM 1, aktuální účtovací vrstva
    • Kniha pro daňové účely: OM 2, účtovací vrstva pro daně
  2. Na virtuálním počítači 1 klikněte na kartu Odvozené knihy. Zvolte virtuální počítač 2 v poli Kniha a Pořízení v poli Typ transakce.

Knihy lze potom připojit k určitému dlouhodobému majetku.

Když je zaúčtováno pořízení pro dlouhodobý majetek s knihou OM 1, pořízení se nezaúčtuje pouze v modelu OM 1, ale také v odvozené knize OM 2. Stav obou knih dlouhodobého majetku je aktualizován na Otevřeno.

Poznámka

Pokud nepoužíváte odvozené knihy, je nutné zaúčtovat pořízení dlouhodobého majetku pro knihu OM 1 i knihu OM 2.

Další informace naleznete v tématu Odvozené knihy