Zůstatky účtu hlavní knihy

V tomto článku jsou vysvětleny dva způsoby pro zobrazení zůstatků účtů hlavní knihy – stránka se seznamem Předvaha a finanční sestavy. Také popisuje, jak aktualizovat zůstatky pro sadu dimenzí.

Existuje mnoho způsobů, kterými mohou uživatelé zobrazit zůstatky v hlavní knize. Nejběžnější možnosti jsou:

  • Předvaha
  • Finanční sestavy
  • Transakce dokladu
  • Sestavy hlavní knihy

Nejběžnějšími způsoby jsou stránka seznamu předvah a finanční výkazy.

Předvaha

Předvaha je stránka seznamu zobrazující všechny zůstatky účet a/nebo dimenze za dané časové období. Při prvním otevření předvahy se aktualizují zůstatky k datům a vlastnostem, které jsou nastavené v Parametrech. Vlastnosti, které lze změnit v Parametrech, jsou data, účtovací vrstva, způsob zobrazení počátečních zůstatků a výběr typů uzávěrkových transakcí k zobrazení.

Pokud uživatel změní parametry, zůstatky se aktualizují. Uživatel může také vybrat, pro jakou sadu dimenzí se mají zůstatky zobrazit a zda se mají jednotlivé dimenze zobrazit v samostatných sloupcích.

Uživatelé mohou procházet zůstatky a zobrazit transakce, které zůstatek tvoří.

Další informace naleznete v tématu Zobrazení finančních sestav.