Transakce držitelů záloh

Naučte se pracovat s transakcemi držitele zálohy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Transakce pro tyto pracovníky, kteří jsou držitelé zálohy, mohou být zaúčtovány pomocí účtů držitele zálohy. ID pracovníka, které je určeno pro každého držitele zálohy, lze použít ke sledování všech transakcí držitele zálohy. Toto číslo je načteno jako číslo účtu pro transakce držitele zálohy na stránkách Hlavní deníky a Transakce držitele zálohy.

Tvorba a zaúčtování nákupních objednávek s podrobnostmi o držiteli zálohy

Další obecné informace o nákupních objednávkách naleznete v tématu Přehled nákupních objednávek. Pokud je faktura dodavatele vytvořena a zaúčtována s podrobnostmi držitele zálohy, zůstatky držitele zálohy budou zaúčtovány do účtu zůstatku zaměstnance namísto do účtu zůstatku dodavatele. Chcete-li přidat podrobnosti držitele zálohy k nákupní objednávce, postupujte takto:

  • V poli Platební podmínky v části Ceny a slevy vyberte platební podmínku. Vyberte platební podmínku, která má na stránce Platební podmínky vybranou možnost Od držitele zálohy. Další informace o nastavení platebních podmínek pro držitele záloh naleznete v tématu Držitelé zálohy.
  • V poli Držitel zálohy na pevné záložce Ceny a slevy vyberte držitele zálohy pro nákupní objednávku.

Proces zaúčtování nákupní objednávky vytvoří dvě transakce dodavatele s opačným částkami a jednu transakci držitele zálohy. Bez podrobností držitele zálohy je vytvořena pouze jedna transakce dodavatele.

Vyrovnání zůstatků držitele zálohy prostřednictvím banky

Když vyrovnáte zůstatky držitelů záloh prostřednictvím banky, položky deníku pro uzavření zůstatků držitele zálohy jsou vytvořeny v hlavním deníku. Můžete nastavit kód pro deník a banky v části Držitelé záloh na stránce Parametry závazků. Další informace naleznete v tématu Držitelé záloh. Pro uzavření zůstatku držitele zálohy prostřednictvím banky, otevřete Závazky>Držitelé záloh>Držitelé záloh. Klikněte na tlačítko Zůstatek v podokně akcí a pak klikněte na tlačítko Uzavřít v bance. Na stránce Uzavřít v bance zadejte následující informace.

Pole popis
Datum platby Zadejte datum, ke kterému má být platba zaúčtována.
Převáděná částka Zadejte částku zůstatku při zavírání. Částka, která je uvedena v poli Částka ve formuláři Zůstatek, je ve výchozím nastavení zobrazena.
Automaticky Vyberte zaškrtávací políčko Automaticky pro vytvoření a zaúčtování deníku, který je přednastavený na stránce Parametry závazků.

Vyrovnání zůstatků držitele zálohy prostřednictvím hotovosti

Když vyrovnáte zůstatky držitelů záloh prostřednictvím hotovosti, položky deníku pro uzavření zůstatků držitele zálohy jsou vytvořeny v deníku dokladů. Můžete nastavit kód pro deník a hotovost na kartě Držitelé záloh na stránce Parametry závazků. Další informace naleznete v tématu Držitelé záloh. Pro uzavření zůstatku držitele zálohy prostřednictvím hotovosti, otevřete Závazky>Držitelé záloh>Držitelé záloh. Klikněte na tlačítko Zůstatek v podokně akcí a pak klikněte na tlačítko Uzavřít v hotovosti. Na stránce Uzavřít v hotovosti zadejte následující informace.

Pole popis
Datum platby Zadejte datum, ke kterému má být platba zaúčtována.
Převáděná částka Zadejte částku zůstatku při zavírání. Částka, která je uvedena v poli Částka ve formuláři Zůstatek, je ve výchozím nastavení zobrazena.
Automaticky Vyberte zaškrtávací políčko Automaticky pro automatické vytvoření a zaúčtování deníku, který je přednastavený na stránce Parametry závazků.

Po zpracování deníku dokladů, pokud částka v poli Převáděná částka je záporná, výdajový doklad je vygenerován pro držitele zálohy při uzavření zůstatků. Pokud částka v poli Převáděná částka byla pozitivní, vygeneruje se refundační doklad.

Další zdroje