Odesílání chyb firemní podpoře při problémech se zařízením s iOSemSend errors to your company support for issues with your iOS device

Při používání aplikace Portál společnosti na zařízení s iOSem se někdy můžete setkat s chybou.Sometimes you may experience an error while you're using the Company Portal app on your iOS device. Když se to stane, můžete podrobnosti o chybě poslat e-mailem pracovníkovi firemní podpory.When this occurs, you can email details about the error to your company's support person. Podrobnosti obsahují souvislosti potřebné k řešení problému.These details will provide the context needed to troubleshoot the problem for you.

Když protokoly nahrajete do aplikace Portál společnosti, posílají se napřed vývojářům Microsoftu, kteří na aplikaci pracují.When you upload the logs in the Company Portal app, they're first sent to the Microsoft developers that work on the app. Protokoly používají k vylepšení funkčnosti aplikace a zabránění dalším chybám.They use the logs to improve the app's functionality and prevent future errors. Ke konkrétní chybě dostanete ID incidentu, které můžete sdílet s pracovníkem firemní podpory a použít pro případy podpory Microsoftu.An incident ID for your specific error is then provided to you to share with your company support person, for use in Microsoft Support cases.

Pokud při použití aplikace Portál společnosti dojde k chybám na vašem zřízení s iOSem, můžete odeslat informace, abyste své firemní podpoře pomohli potíže vyřešit.If you get errors on your iOS device while using the Company Portal app, you can send information to help your company support troubleshoot the problem. Informace o chybě můžete odeslat různými způsoby:You can send error information in different ways:

  • U zpráv s chybovou výstrahou klepněte na Zpráva.On error alert messages, tap Report.

  • Na kartě Více v aplikaci Portál společnosti klepněte na Získat nápovědu.In the More tab of the Company Portal app, tap Get Help.

  • V aplikaci Portál společnosti zatřeste zařízením a po zobrazení diagnostické výstrahy klepněte na Poslat diagnostickou sestavu.In the Company Portal app, shake your device, then tap Send Diagnostic Report when the diagnostics alert appears. Pokud zatřesete zařízením, ale žádná výstraha se nezobrazí, otevřete Nastavení > Portál společnosti a zkontrolujte, že je zapnutá možnost Gesto zatřesením.If the alert doesn’t appear when you shake the device, open Settings > Company Portal, and make sure that the Shake Gesture option is on.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.