Odesílání chyb firemní podpoře při problémech se zařízením s iOSemSend errors to your company support for issues with your iOS device

Pokud při použití aplikace Portál společnosti dojde k chybám na vašem zřízení s iOSem, můžete odeslat informace, abyste své firemní podpoře pomohli potíže vyřešit.If you get errors on your iOS device while using the Company Portal app, you can send information to help your company support troubleshoot the problem. Informace o chybě můžete odeslat různými způsoby:You can send error information in different ways:

  • U zpráv s chybovou výstrahou klepněte na Zpráva.On error alert messages, tap Report.

  • Na obrazovce O produktu aplikace Portál společnosti klepněte na Odeslat diagnostickou zprávu.On the About screen of the Company Portal app, tap Send Diagnostic Report.

  • V aplikaci Portál společnosti zatřeste zařízením a po zobrazení diagnostické výstrahy klepněte na Poslat diagnostickou sestavu.In the Company Portal app, shake your device, then tap Send Diagnostic Report when the diagnostics alert appears. Pokud zatřesete zařízením, ale žádná výstraha se nezobrazí, otevřete Nastavení > Portál společnosti a zkontrolujte, jestli je zapnutá možnost Gesto zatřesením.If the alert doesn’t appear when you shake the device, open Settings > Company Portal, and make sure that the Shake Gesture option is on.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.