Odeslání protokolů správci IT pomocí e-mailuSend logs to your IT admin using email

Pokud při použití aplikace Portál společnosti v zařízení s Androidem dojde k chybě, můžete správci IT pomoct potíže vyřešit a poslat mu e-mailem informace o této chybě.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Android device, you can help your IT admin troubleshoot the problem by sending them information through email. Tyto informace se ukládají na zařízení ve speciálním dokumentu s názvem diagnostický protokol.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Poznámka

Pokud chcete usnadnit správci IT problém pochopit, měli byste zapnout podrobné protokolování.To make it easier for your IT admin to figure out the issue, you should turn on verbose logging. Při podrobném protokolování se do sestavy zahrnou všechny relevantní informace.Verbose logging includes all relevant details in the report. Postup, jak zapnout podrobné protokolování, najdete tady.Find out how to turn on verbose logging here.

Protokoly odešlete e-mailem správci IT takto:To send logs to your IT admin using email:

  1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.

  2. Klepněte na Nabídka > Nápověda a váš názor.Tap Menu > Help and Feedback.

    Poznámka

    Podle toho, jaké zařízení s Androidem máte, může být Nabídka buď softwarové, nebo hardwarové tlačítko.Menu could be a software button or a hardware button, depending on which Android device you have.

  3. V části Nápověda klepněte na Získat nápovědu.Under Help, tap Get Help.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback