Odeslání protokolů firemní podpoře pomocí e-mailuSend logs to your company support using email

Pokud při použití aplikace Portál společnosti na zařízení s Androidem dojde k chybě, můžete firemní podpoře pomoct potíže vyřešit tak, že jí pošlete e-mailem informace o této chybě.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Android device, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information through email. Tyto informace se ukládají na zařízení ve speciálním dokumentu s názvem diagnostický protokol.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Poznámka

Pokud chcete usnadnit firemní podpoře problém pochopit, měli byste zapnout podrobné protokolování.To make it easier for your company support to figure out the issue, you should turn on verbose logging. Při podrobném protokolování se do sestavy zahrnou všechny relevantní informace.Verbose logging includes all relevant details in the report. Postup, jak zapnout podrobné protokolování, najdete tady.Find out how to turn on verbose logging here.

Odeslání protokolů firemní podpoře pomocí e-mailu:To send logs to your company support using email:

  1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.

  2. Klepněte na Nabídka > Nápověda a váš názor.Tap Menu > Help and Feedback.

    Poznámka

    Podle toho, jaké zařízení s Androidem máte, může být Nabídka buď softwarové, nebo hardwarové tlačítko.Menu could be a software button or a hardware button, depending on which Android device you have.

  3. V části Nápověda klepněte na Získat nápovědu.Under Help, tap Get Help.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.