Odeslání protokolů firemní podpoře pomocí kabelu USBSend logs to your company support using a USB cable

Pokud při použití aplikace Portál společnosti na zařízení s Androidem dojde k chybě, můžete firemní podpoře pomoct potíže vyřešit tak, že jí pošlete e-mailem informace o této chybě.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Android device, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information through email. Tyto informace se ukládají na zařízení ve speciálním dokumentu s názvem diagnostický protokol.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Poznámka

Než začnete, ujistěte se, že máte po ruce e-mailovou adresu firemní podpory.Before you start, make sure that you have your company support's email address handy. Najdete ji na webu Portál společnosti nebo v aplikaci Portál společnosti.You can find this on the Company Portal website or in your Company Portal app.

  1. Na chybové obrazovce klepněte na Odeslat informace.On the error screen, tap Send Info. Když se zobrazí zpráva s dotazem, jakou metodu chcete použít k odeslání protokolů, zvolte možnost, která uloží soubory do vašeho zařízení.When you see a message asking which method you want to use to send the logs, choose the option that will save the files to your device.

  2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.Connect your device to your computer with the USB cable. Obvykle je to stejný kabel, kterým se zařízení nabíjí ze zásuvky.This is generally the same cable used to charge your device in a wall outlet.

  3. V počítači vyhledejte adresář, který má název vašeho zařízení.On the computer, look for a directory that has the name of your device. V tomto adresáři najděte složku Android Device\Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files</strong>.In that directory, find Android Device\Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files</strong>.

  4. Vyberte soubory a připojte je k e-mailu.Select the files, and attach them to an email. Tento e-mail pošlete své firemní podpoře.Send this email to your company support.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.