Co se stane, když resetujete zařízení s Androidem pomocí Portálu společnosti?What happens if you reset your Android device using the Company Portal?

Při resetování zařízení s Androidem pomocí Portálu společnosti se odstraní všechny aplikace, nastavení a osobní data v zařízení.When you use the Company Portal to reset your Android device, all apps, settings, and personal data on your device are deleted. V zařízení se obnoví výchozí tovární nastavení.This reset sets your device back to its factory default settings.

Pokud máte zařízení Samsung Knox, můžete provést selektivní vymazání tak, že na Portálu společnosti zvolíte možnost odebrání zařízení.If you have a Samsung Knox device, you can do a "selective wipe" by choosing the device remove option from the Company Portal. Selektivní vymazání odebere jenom:Selective wipe removes only:

  • Firemní aplikace, které vám podpora ve vaší společnosti zpřístupníBusiness apps that your company support makes available to you.
  • E-mail, VPN a Wi-FiEmail, VPN, and Wi-Fi.
  • Schopnost vaší firemní podpory vynutit určitá nastaveníThe ability of your company support to enforce certain settings.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.