Co se stane, když zrušíte registraci zařízení s Windows v Intune?What happens if you unenroll your Windows device from Intune?

Pomocí odkazů na pravé straně této stránky v části V tomto článku najdete informace o typu zařízení, které používáte.Use the links at the right side of this page, under In this article, to find information about the type of device you're using.

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows VistaWindows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista

 • Vaše zařízení se už nebude zobrazovat na Portálu společnosti a z tohoto portálu už nebudete moct instalovat aplikace.Your device doesn't appear in the Company Portal anymore, and you can’t install apps from the Company Portal anymore.

 • Pokud jste nainstalovali klientský software Intune, bude z počítače odebrán.If you installed the Intune client software, it’s removed from your computer.

 • Z počítače se odebere software Intune Endpoint Protection.The Intune Endpoint Protection software is removed from your computer. Pokud je v počítači nainstalovaný jiný software antivirové ochrany a je zakázaný, může být po odebrání softwaru Intune Endpoint Protection znovu povolený.If your computer has other virus protection software installed and it is disabled, that software can be re-enabled after Intune Endpoint Protection is removed. Po odebrání počítače z Portálu společnosti zkontrolujte svůj počítač.Check your computer after removing it from the Company Portal.

  Důležité

  Pokud tento jiný software antivirové ochrany nebude znovu povolen a nebude nainstalován žádný jiný software antivirové ochrany, může být počítač od daného okamžiku ohrožen a zvýší se tím riziko napadení viry a malwarem.If the other virus protection software is not re-enabled or no other virus protection software is installed, your computer may be vulnerable to viruses and malware.

 • Už nebudou platit nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání (třeba zakázání fotoaparátu/kamery).Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera) no longer apply.

 • Počítač se už nebude automaticky aktualizovat prostřednictvím aktualizací softwaru nebo antivirového programu ze služby Intune.Your computer no longer receives automatic software updates or antivirus software updates from the Intune service. V závislosti na svém nastavení ale může počítač nadále získávat aktualizace prostřednictvím služeb Windows Server Update Services, Windows Update nebo Microsoft Update.But, depending on how it is set up, your computer might still receive updates from the Windows Server Update Services, Windows Update, or Microsoft Update.

Kromě toho pro Windows 8.1 platí:In addition, for Windows 8.1:

 • Nebudete již moci v zařízení používat aplikace a data společnosti.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Některé e-mailové aplikace, třeba Windows Pošta, nebudou mít přístup k e-mailům společnosti, které jsou uložené v zařízení.Some email apps, like Windows Mail, can’t access company email that is stored on your device anymore.

 • Je možné, že se nebudete moct připojit k podnikové síti pomocí Wi-Fi nebo virtuální privátní sítě.You might not be able to connect to your company network by using Wi-Fi or a virtual private network.

 • Je možné, že už v zařízení nebudete mít přístup k některým prostředkům společnosti, jako jsou sdílené složky nebo interní weby.You might not have access to some company resources, like file shares or internal websites, on your device anymore.

Windows 10 Mobile a Windows Phone 8.1Windows 10 mobile and Windows Phone 8.1

 • Aplikace Portál společnosti se z vašeho zařízení odinstaluje.The Company Portal app is uninstalled from your device. To znamená, že vaše zařízení se už nebude zobrazovat na Portálu společnosti a z aplikace nebo webu Portál společnost už nebudete moct instalovat aplikace.This means that your device doesn’t appear in the Company Portal anymore, and you can't install apps from the Company Portal app or the Company Portal website.

 • Nebudete již moci v zařízení používat aplikace a data společnosti.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Už nebudou platit nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání (třeba zakázání fotoaparátu/kamery nebo vyžadování určité délky hesla).Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

  Důležité

  Jedinou výjimkou jsou zásady šifrování, které budou platit dále.The only exception to this is encryption policies, which still apply. Pokud zásady vaší společnosti vyžadovaly, abyste svůj Windows Phone zašifrovali, je jediným způsobem, jak šifrování zrušit, obnovení výchozího továrního nastavení telefonu pomocí nabídky Nastavení.If your company policy required you to encrypt your Windows Phone, the only way to unencrypt your phone is to reset it by using the Settings menu.

Windows RT s Windows 8.1Windows RT running Windows 8.1

 • Aplikace Portál společnosti se z vašeho zařízení odinstaluje.The Company Portal app is uninstalled from your device. To znamená, že vaše zařízení se už nebude zobrazovat na Portálu společnosti a z aplikace nebo webu Portál společnost nebudete moct instalovat aplikace.This means that your device doesn’t appear in the Company Portal anymore, and you can’t install apps from the Company Portal.

 • Nebudete již moci v zařízení používat aplikace a data společnosti.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Už nebudou platit nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání (třeba zakázání fotoaparátu/kamery nebo vyžadování určité délky hesla).Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

 • Je možné, že se už nebudete moct připojit k podnikové síti pomocí Wi-Fi nebo virtuální privátní sítě.You might not be able to connect to your company network by using Wi-Fi or a virtual private network anymore.

 • Je možné, že už v zařízení nebudete mít přístup k některým prostředkům společnosti, jako jsou sdílené složky nebo interní weby.You might not have access to some company resources, like file shares or internal websites, on your device anymore.

 • Některé e-mailové aplikace, třeba Windows Pošta, nebudou mít přístup k e-mailům společnosti, které jsou uložené v zařízení.Some email apps, like Windows Mail, can’t access company email that is stored on your device anymore.

Při odebrání zařízení se systémem Windows RT dojde k následujícímu:When you remove your Windows RT device, the following happens:

 • Aplikace Portál společnosti se z vašeho zařízení odinstaluje.The Company Portal app is uninstalled from your device. To znamená, že vaše zařízení se už nebude zobrazovat na Portálu společnosti a z aplikace nebo webu Portál společnost nebudete moct instalovat aplikace.This means that your device doesn’t appear in the Company Portal anymore, and you can't install apps from the Company Portal.

 • Nebudete již moci v zařízení používat aplikace a data společnosti.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Už nebudou platit nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání (třeba zakázání fotoaparátu/kamery nebo vyžadování určité délky hesla).Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.