Při použití aplikace Portál společnosti se zobrazí chybaYou get an error while using the Company Portal app

Pokud při použití aplikace Portál společnosti v zařízení s iOSem dojde k chybě, můžete své firemní podpoře pomoct potíže vyřešit tak, že jí pošlete informace o této chybě.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your iOS device, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information. Informace o chybě můžete odeslat různými způsoby:You can send error information in different ways:

  • Ve zprávě s výstrahou chyby klepněte na Sestava.Tap Report on error alert messages.

  • Na obrazovce O produktu aplikace Portál společnosti klepněte na Odeslat diagnostickou sestavu.Tap Send Diagnostic Report on the About screen of the Company Portal app.

  • Když jste v aplikaci Portál společnosti, zatřeste zařízením a po zobrazení diagnostické výstrahy klepněte na E-mail.Shake your device while you’re in the Company Portal app, then tap Email when the diagnostics alert appears. Pokud zatřesete zařízením, ale žádná výstraha se nezobrazí, otevřete Nastavení > Portál společnosti a zkontrolujte, že je zapnutá možnost Gesto zatřesením.If the alert doesn’t appear when you shake the device, open Settings > Company Portal, and make sure that the Shake Gesture option is on.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.