Nejčastější dotazy týkající se životního cyklu – nástroje pro vývojáře

Původně publikováno: 18. července 2016

Přejděte sem a vyhledejte životní cyklus vašeho produktu.

Microsoft Silverlight

Jaké jsou zásady životního cyklu produktu Microsoft Silverlight?

Program Silverlight je definován jako nástroj. Nástroje jsou podporovány s produktem, se kterým pracují. Podpora však může být ukončena výpovědí s výpovědní lhůtou nejméně 12 měsíců.

Společnost Microsoft bude nadále podporovat program Silverlight odesíláním aktualizací nejnovější verze programu Silverlight runtime. Aktualizace a nové verze prostředí Silverlight runtime jsou zpětně kompatibilní s webovými aplikacemi vytvořenými v předchozích verzích programu Silverlight a budou obsahovat nejnovější vylepšení zabezpečení, vylepšení výkonu a opravy produktů.

Jaká verze programu Silverlight je aktuálně podporována?

Silverlight 5 je jediná aktuálně podporovaná verze*. Silverlight 5 bude podporovat prohlížeče uvedené v seznamu na této stránce až do 12. října 2021 nebo do konce životního cyklu těchto prohlížečů – podle toho, co nastane dříve. Zde se dozvíte více. Placená technická pomoc je k dispozici zákazníkům, kteří potřebují podporu s problémy nad rámec instalace a upgradu. Společnost Microsoft bude i nadále doručovat aktualizace modulu runtime programu Silverlight 5 pro stávající verze prohlížeče vzhledem k tomu, že jejich model rozšiřitelnosti podporuje plug-in moduly, včetně aktualizací chyb zabezpečení určených centrem Microsoft Security Response Center ( MSRC).

Zde se dozvíte více.

Podpora pro *Silverlight skoční 12. října 2021. Podpora již neexistuje pro Chrome, Firefox ani žádný prohlížeč používající operační systém Mac.

Microsoft Visual Studio

Jaké jsou zásady životního cyklu pro Visual Studio?

Visual Studio se řídí zavedenými zásadami životního cyklu společnosti Microsoft v délce minimálně 5 let hlavní podpory a 5 let pro rozšířené podpory. Podrobnosti jsou uvedeny zde. Online služby, které jsou nabízeny jako součást sady produktů Visual Studio, se budou řídit zavedenými moderními zásadami.

Podrobnosti o servisu pro Visual Studio naleznete na webu Servis sady Visual Studio.

Jaké jsou zásady životního cyklu pro externí součásti, které jsou nabízeny v sadě Visual Studio?

Visual Studio obsahuje kolekci kompilátorů, jazyků, běhové prostředí, prostředí a dalších prostředků, které umožňují vývoj pro mnoho platforem Microsoft. Pro pohodlí zákazníků sady Visual Studio může sada Visual Studio nainstalovat určité sady Microsoft SDK a další součásti společnosti Microsoft, které cílí na tyto platformy společnosti Microsoft a podporují je. Tyto součásti mohou být licencovány a podporovány podle vlastních podmínek a zásad. Podívejte se na seznam součástí, které jsou považovány za externí součásti k sadě Visual Studio a jejich související zásady životního cyklu na webu Servis pro Visual Studio.

Jaké jsou zásady aktualizace Service Pack pro sadu Visual Studio?

Během životního cyklu společnost Microsoft označí jednu z aktualizací tohoto produktu jako „Service Pack“. Pokud společnost Microsoft označí aktualizaci jako aktualizaci Service Pack, databáze zásad životního cyklu bude reflektovat příslušná data ukončení podpory.

Microsoft Visual Basic

Jaké zásady životního cyklu platí pro Visual Basic 6.0?

Společnost Microsoft se zavazuje podporovat stávající aplikace Visual Basic 6.0 spuštěné v systémech Windows Vista, Windows Server 2008 včetně R2, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 8.x a Windows 10. Jak je podrobně popsáno zde, základní modul runtime jazyka Visual Basic 6.0 bude podporován po celou dobu životnosti operačního systému Windows, se kterým byl dodán pro závažné regrese a kritické problémy se zabezpečením.

Visual Basic 6.0 se skládá z těchto klíčových výstupů:

  • Prostředí Visual Basic 6.0 IDE [integrované vývojové prostředí] již není podporováno od 8.dubna 2008.

  • Visual Basic 6.0 Runtime – základní knihovny a spouštěcí modul používané ke spuštění aplikací VB6.

  • Rozšířené soubory Visual Basic 6.0 Runtime – vyberte možnost ActiveX řídit soubory OCX, knihovny a nástroje doručované pomocí médií IDE a jako online verze.